Kokeelliset tilastot

Kokeelliset tilastot kuvaavat uusia ilmiöalueita, hyödyntävät uudenlaista dataa tai perustuvat uusiin laskentamenetelmiin. Nämä tilastot ovat vielä kehittämisvaiheessa ja kehitämme niitä yhdessä tiedon käyttäjien kanssa.

Kokeellisina tilastoina voidaan julkaista muun muassa kokonaan uusia tilastoja, testata olemassa olevien tilastojen menetelmämuutosten vaikutuksia tai julkaista kansainvälisen kehittämistyön saavutuksia.

Kokeellisilla tilastoilla ei ole virallista laatu- tai menetelmäselostetta eikä vakiintunutta julkaisuaikataulua. Tämä erottaa ne Suomen virallisista tilastoista. Kokeelliset tilastot merkitään Kokeelliset tilastot -logolla.

Jokaisella kokeellisella tilastolla on esittelysivu, jossa kerrotaan sen tuottamistapa ja aineistolähteet. Esittelysivulta löydät linkit kokeellisen tilaston julkistuksiin.

Julkaistut kokeelliset tilastot

Arvonlisäpohjainen ulkomaankauppa

Asuntojen myynti- ja vuokrailmoitukset

Globaalit arvoketjut ja toimintojen ulkoistaminen

Koko talouden pikaestimaatti

Lisää aiempia julkistuksia

Korjausrakentamisen hintaindikaattori

Korjausrakentamisen suhdannekuvaaja

Lisää aiempia julkistuksia

Liikenneverkon peittävyys

Päätoimialojen liikevaihtoennakko

Rekisteröidyt uudet yritykset

Riistaonnettomuudet

Tulorekisterin palkat ja palkkiot

Lisää aiempia julkistuksia

Työvoimakustannusten parivertailuindeksi

Työvoimavirrat

Vertais- ja jakamistalouden ilmiöt kotitalouksissa

Vuokramökkitilasto

Yritysten investoinnit

Yritystukien osavuositilasto

Lisää aiempia julkistuksia

Kokeellisten tilastojen jatkuvuus

Tilastokeskus arvioi jatkuvasti kokeellisten tilastojen laatua: Jos tilastot ovat saavuttaneet Suomen virallisten tilastojen (SVT) laatukriteerit, ne voidaan siirtää osaksi virallisten tilastojen säännöllistä julkaisua. Arvioitavia laatukriteereitä ovat muun muassa puolueettomuus, laadunhallinta, tietosuoja, tilastotuotannon tehokkuus ja relevanssi sekä tilastojen luotettavuus.  

Tiedotamme ennakkoon, jos kokeellinen tilasto on siirtymässä osaksi virallista tilastotuotantoa. Tämän jälkeen tilastojen viralliset aikataulut julkaistaan Tilastokeskuksen julkistamiskalenterissa.

Anna palautetta

Palautteesi kokeellisista tilastoista on meille tärkeä. Anna palautetta tilastotiedon hyödyllisyydestä ja käytettävyydestä osoitteeseen palaute@stat.fi. Kaikki toiveet, kehittämisideat ja parannusehdotukset ovat erittäin tervetulleita.