Julkaistu: 21.9.2023

Päätoimialojen liikevaihtoennakon mukaan liikevaihto laski teollisuuden ja rakentamisen toimialoilla

Päätoimialojen liikevaihtoennakon mukaan liikevaihto laski elokuussa teollisuuden ja rakentamisen päätoimialoilla edeltävään kuukauteen verrattuna. Suurin lasku tapahtui koko teollisuuden kausitasoitetussa liikevaihdossa, joka laski 0,6 % edeltävästä kuukaudesta. Rakentamisen toimialalla kausitasoitettu liikevaihto laski 0,3 % edeltävästä kuukaudesta. Koko kaupan kausitasoitettu liikevaihto kasvoi 0,3 % ja muiden palveluiden toimialalla kausitasoitettu liikevaihto kasvoi 1,0 % edellisestä kuukaudesta.

Kuvio 1. Liikevaihdon kausitasoitettu muutos edellisestä kuukaudesta, %

Kuvion sisältö kuvattu tekstissä ennen kuviota.

Elokuussa työpäiväkorjattu liikevaihto kasvoi vain muiden palveluiden päätoimialalla vuoden takaiseen verrattuna. Koko teollisuuden työpäiväkorjattu liikevaihto laski 15,3 % ja rakentamisen työpäiväkorjattu liikevaihto 5,1 % vuodentakaisesta. Koko kaupan työpäiväkorjattu liikevaihto laski 2,9 % vuodentakaisesta. Muiden palveluiden työpäiväkorjattu liikevaihto kasvoi 3,3 % vuodentakaisesta.

Kuvio 2. Työpäiväkorjatun liikevaihdon vuosimuutos, %

Kuvion sisältö kuvattu tekstissä ennen kuviota.

Tilastokeskus julkaisee suhdanteita kuvaavan päätoimialojen liikevaihtoennakon kokeellisena tilastona. Laskennassa hyödynnetään Tilastokeskuksen kuukausittain keräämän myyntitiedustelun liikevaihtotietoja, joiden pohjalta koneoppimisalgoritmit yrittävät ennakoida seuraavaa julkaistavaa lukemaa. Nowcasting-menetelmillä tuotettu päätoimialojen liikevaihtoennakko ei ole Tilastokeskuksen virallinen tilasto.

Päätoimialojen liikevaihtoennakko julkaistaan kuukausittain 20. päivän tienoilla, jolloin julkaistaan edeltävän kuun estimoitu liikevaihto.

Lisätietoja: Leevi Ahonen 029 551 3894

Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja

Sähköposti: palvelut.suhdanne@stat.fi

Taulukot