Vuokramökkitilasto

Julkistukset

Vuosi 2024

Vuosi 2023

Vuosi 2022

Vuosi 2021

Vuosi 2020

Vuosi 2019

Taulukot

Miksi teemme vuokramökkitilastoa?

Nykyinen Tilastokeskuksen Majoitustilasto kattaa yli 20 vuodepaikan majoitusliikkeet. Tilastoinnin ulkopuolelle jää kaikki tämän määritelmän ulkopuolelle jäävä majoittuminen. Iso osa alle 20 vuodepaikan kohteista on vuokramökkejä ja vuokrattavia loma-asuntoja.

Matkailutilastojen sidosryhmissä ja asiakaskunnassa on ollut pitkään toive myös vuokramökkimajoituksen tilastoinnille, mutta muun muassa lähdeaineistojen puutteen takia tilastointia ei ole toteutettu aiemmin Tilastokeskuksessa. Tilasto tuotetaan Visit Finlandin rahoittamana.

Miksi vuokramökkitilasto julkaistaan kokeellisena tilastona?

Tilaston tiedonhankinnassa on käytetty verkkoharavointi-menetelmää, joka on suhteellisen uusi tiedonhankintatapa tilastotuotannossa. Verkkoharavoinnilla käydään läpi ohjelmallisesti vuokramökkejä tarjoavien verkkosivujen lähdekoodia ja kerätään vuokramökkien sijainti- sekä kapasiteettitietoja suoraan verkkosivuilta.

Toinen syy siihen, miksi tilasto julkaistaan kokeellisena on se, että käyttötiedot julkaistaan nyt koko maan tasolla. Tulevaisuudessa tiedot pyritään kuitenkin julkaisemaan maakuntatasolla, jos suoraa tiedonkeruuta saadaan laajennettua maakunnittaiseen tietoon. Tällä hetkellä tiedonantajilta kerätään vain koko maan tason tietoa.

Miten vuokramökkitilasto on tuotettu?

Tilasto perustuu kahteen eri tiedonkeruumenetelmään: suoraan tiedonkeruuseen sekä verkkoharavointiin. Suoralla tiedonkeruulla kerätään vuokramökkien käyttötiedot verkkolomakkeella vuokramökkien välityspalveluilta. Verkkoharavoinnilla kerätään vuokramökkikapasiteetti eli kohteiden lukumäärä sekä vuodepaikat suurimmilta kotimaisilta vuokramökkien kauppapaikoilta sekä välityssivuilta.

Suorassa tiedonkeruussa kysyttävät tiedot ovat: vuokrattavien kohteiden lukumäärä, vuodepaikkojen lukumäärä, myytyjen mökkivuorokausien määrä, kotimaisten yöpymisten määrä, ulkomaisten yöpymisten määrä ja myyntitulot. Tiedot kysytään kuukausitasolla kolme kertaa vuodessa.

Verkkoharavoinnilla kerätään tiedot ohjelmallisesti internetin kauppapaikkojen ja välityspalveluiden sivujen lähdekoodista. Haravointi tehdään kerran kuukaudessa ja haravoinnilla kerätään vuokrattavien kohteiden kapasiteetti- sekä sijaintitiedot. Mahdolliset samat kohteet eri verkkosivuilla tunnistetaan tekstintunnistusmenetelmällä, jolloin kohde tilastoidaan vain kerran. Tämän lisäksi Majoitustilaston tiedonkeruun piirissä olevien majoitusliikkeiden vuokramökit poistetaan.

Suorasta tiedonkeruusta saaduilla tunnusluvuilla lasketaan vuokramökkien käyttötiedot haravoinnilla tunnistetuille vuokramökeille.