StatFin-databasen

Söker du statistiksiffror? Ta ut siffror ur StatFin-databasen.

Bläddra i databastabeller
Enkätsidorna

Deltar du i en enkät?

Fick du en inbjudan från Statistikcentralen att delta? Ditt svar är viktigt! Välj bland våra enkäter och datainsamlingar den som du deltar i.

Enkäter och datainsamlingar

Nyheter

Basåret för kostnadsindexet för fastighetsunderhåll byts

6.6.2024

Basåret för kostnadsindexet för fastighetsunderhåll byts till 2021 = 100, när uppgifterna för det första kvartalet år 2024 publiceras 14.6.2024. Vid revideringen förnyas innehållet i indexet och viktstrukturerna uppdateras.

Finland i siffror 2024 – statistik över det lyckliga folket

5.6.2024

Statistikcentralens färska publikation Finland i siffror 2024 är en översikt över det finländska samhället. Publikationen i fickformat innehåller uppgifter om befolkningen, ekonomin, samhället och miljön i form av statistiska siffror och diagram. 

Nationalräkenskapernas tidsserier revideras i höst

29.5.2024

Statistikcentralen publicerar reviderade tidsserier för statistiken över nationalräkenskaperna och betalningsbalansen i september 2024. Till följd av korrigeringen av tidsserierna revideras siffrorna fr.o.m. år 2010.

Kommande publiceringar

Kontrollera i vår kalender när vi publicerar nya statistikuppgifter.