Enkäter och datainsamlingar

Med hjälp av enkäterna och datainsamlingarna samlar Statistikcentralen in uppgifter för framställning av statistik. Vi frågar dock efter uppgifter bara då de inte finns att tillgå i den offentliga förvaltningens färdiga register. 

Genom att delta i enkäterna och besvara datainsamlingarna hjälper du oss att framställa högklassig statistik till stöd för beslutsfattande, forskning och samhällsdiskussion.


Det är tryggt att svara

Vi värnar om uppgiftslämnarnas dataskydd
Du kan kontrollera att intervjuaren arbetar vid Statistikcentralen

Uppgiftslämnarnas kontaktinformation och kontakttagning

Varifrån får vi kontaktinformationen till de enskilda intervjupersonerna?
Varför försöker vi ibland nå intervjupersonerna via andra personer?
Varifrån får vi företagens och sammanslutningarnas kontaktinformation?
Jag fick ett automatiskt samtal om obesvarade frågor. Var samtalet från Statistikcentralen?

Datainsamlingar om företag och sammanslutningar

Suomi.fi-fullmakt vid datainsamlingar från företag
I vilka datainsamlingar deltar vårt företag?
Befrielse från uppgiftsskyldigheten
Leverera material till Statistikcentralen
Webbskrapning
Klassificeringstjänsten för datainsamlingar från företag