Forskartjänster

Statistikcentralen tillhandahåller material på enhetsnivå (det vill säga mikromaterial) för vetenskaplig forskning och statistiska utredningar. Materialen är tillgängliga på mångsidigt sätt såväl från företags- som från personuppgiftsdatabaserna. Materialen är avgiftsbelagda, liksom också skräddarsyendet och distansanvändningen av dessa.

Statistikcentralens forskartjänsterna beviljar användningstillstånd för mikromaterial. Vi erbjuder färdigt material och skräddarsytt material för forskningsbehov. 

I sammanställningen och överlåtelsen av materialet iakttas statistiklagstiftningen och den dataskydds- och sekretesspraxis som fastställts i lagen. För överlåtelse av material behövs ett användningstillstånd. Ta del av forskningstjänsternas regler (pdf).

Aktuellt inom forskartjänsterna

Statistikcentralens tillståndstjänst har ett extra serviceavbrott den 4.7.2024 kl. 8-14

Ändringar i användningstillståndspraxis för färdigt material om personer (31.5.2024)

Mer information (pdf)

Avgiften för arbetad timme ändrades den 1.3.2024

Det nya priset är 115 € per arbetad timme. Kontrakt som undertecknas efter den 1 mars kommer att inkludera det nya timpriset.

Dröjsmål i tillträdet till behandling av ansökningar

(Uppdaterad 8.7.2024)

För närvarande behandlas 31 ansökningar och 15 är under preliminär granskning. Tiden från behandlingen av ansökan till mottagandet av materialet varierar enligt omfattningen på materialet. Antalet ansökningar i kön avser antalet färdiga ansökningar i kön.

Bearbetningskö Dröjsmål i tillträdet till behandling (ungefär) Ansökningar i kön

Mindre ändring

Innehåller:

- Bara tilläggstid och/eller tillägg av användare

1 vecka 1 st.

FIONA normalt användningstillstånd

Innehåller:

- Färdigt material

- Tillägg av externt material
- Annat färdigt material

- Mikrosimuleringsmaterial

2 månader 9 st.

FIONA omfattande användningstillstånd

Innehåller:
- Material som skräddarsys
- Servicematerial (användas i FIONA)

3,5 månader 17 st.

Överlåtna normalt användningstillstånd

Innehåller:
- Uppgifter om dödsorsaker
- Material jämte identifieringsuppgifter
- Servicematerial (överlåtna)

4 veckor 4 st.

Ansökningsprocessen för material

  1. Ta del av materialet
  2. Ansök om användningstillstånd
  3. Vi behandlar din ansökning
  4. Vi ingår ett avtal
  5. Vi sammanställer materialet
  6. Vi levererar materialet


Ta kontakt

I alla frågor som gäller forskningsmaterial kan du vara i kontakt med oss per e-post: tutkijapalvelut@stat.fi.

Om du vill uträtta ärenden per telefon, sänd en begäran om samtal till oss per e-post och berätta i ditt meddelande vad ditt ärende handlar om. På så sätt kan vi leta efter en lämplig sakkunnig som kan sköta ärendet med dig.