Publikationer i vilka Statistikentralens undersökningsmaterial utnyttjats

På de bifogade listorna (på finska) hittar du publikationer över forskningar, i vilka Statistikcentralens undersökningsmaterial utnyttjats. Om din publikation inte finns på listan, sänd uppgifter om publikationen per e-post till adressen tutkijapalvelut@stat.fi.