Statistikdatabaser

I Statistikcentralens statistikdatabaser hittar du mångsidiga statistiska uppgifter i tabellformat. Du får tillgång till avgiftsfria tjänster med öppna data samt avgiftsbelagda databaser, där du hittar längre tidsserier och mer detaljerade uppgifter. 

PxWeb-tekniken har tillämpats i alla Statistikcentralens statistikdatabaser. Du kan söka statistikuppgifter i den avgiftsbelagda databaserna via API-gränssnittet i följande format: XLSX, CSV, JSON, JSON-stat och PX (PcAxis).

Mera information om databaserna får du genom att kontakta tietokannat@stat.fi.

Avgiftsfria databaser (öppen data)

De avgiftsfria databaserna innehåller rikligt med centrala primäruppgifter om Finland och världen. Användarvillkoren för de avgiftsfria databaserna är i enlighet med licensen CC BY 4.0.

Presentationssidor för tjänsten Länk till databasen

StatFin

 

Databasen StatFin innehåller statistisk information om Finland efter ämnesområde på finska, svenska och engelska.

Mest detaljerad regional nivå: kommun

Till StatFin-statistikdatabasen

Kommunernas och samkommunernas rapporterade ekonomiuppgifter

 

Uppgifter som kommunerna och samkommunerna rapporterat till Statistikcentralen finns sammanställda i en egen tjänst. Uppgifterna har rapporterats av kommunerna och Statistikcentralen är inte ansvarig för deras innehåll eller kvalitet.

Mest detaljerad regional nivå: kommun
Till databasen Kommunernas och samkommunernas rapporterade ekonomiuppgifter

Invandrare och integration (temasidor på finska)

 

De mest centrala uppgifterna om befolkning med invandrarbakgrund och om den internationella flyttningsrörelsen under de senaste åren.

Mest detaljerad regional nivå: kommun

Till databasen Invandrare och integration

Vägtrafikolyckor

 

I tjänsten finns uppgifter om de vägtrafikolyckor i Finland som kommit till polisens kännedom samt om deras påföljder.
Tjänsten har tagits fram i samarbete med Trafikskyddet, Väylä, Traficom, Polisen och Kommunikationsministeriet.

 

Mest detaljerad regional nivå: kommun

Till databasen Vägtrafikolyckor

Skatteförvaltningens statistikdatabas

 

Tjänsten innehåller statistikuppgifter med anknytning till skatteuppgifter om näringsbeskattning, privatpersoners inkomstbeskattning, fastighetsskatt, punktskatt samt utvecklingen av skatteinkomster. Tjänsten har tagits fram i samarbete med Skatteförvaltningen.

Mest detaljerad regional nivå: kommun

Till Skatteförvaltningens databas

Traficom:s statistikdatabas

 

Tjänsten omfattar uppgifter om första registreringar av fordon och fordonsbeståndet, gällande körkort och antalet nya körkort samt första registreringar av farkoster. Tjänsten har tagits fram i samarbete med Traficom.

 

Mest detaljerad regional nivå: kommun

Traficom:s statistikdatabas

Avgiftsbelagda statistikdatabaser

Länkarna till mer omfattande beskrivningar av och anvisningar för beställning av tjänster när det gäller avgiftsbelagda statistikdatabaser finns på presentationssidan till varje databas. Avgiftsbelagda databaser kan användas gratis i Statistikbiblioteket.

Presentationssidor för tjänsten Länk till inloggningssidan

Tidsseriedatabasen Astika
 

Tjänsten omfattar konjunktur- och ekonomistatistik som månads-, kvartals- och årstidsserier (på finska). Informationsproducenter för tjänsten är utöver Statistikcentralen Arbets- och näringsministeriet, Finlands Bank, Tullen, Statskontoret och Finlands Näringsliv EK.

Mest detaljerad regional nivå: kommun
 

Priser

Logga in i tjänsten

Statistisk översikt

 

Centrala tidsserier över ekonomin och konjunkturerna i form av månads- och kvartalsuppgifter.

Mest detaljerad regional nivå: kommun

 

Priser
Logga in i tjänsten

Befolkningsstatistiktjänsten

Datainnehållet i tjänsten är planerat särskilt för kommunernas informationsbehov. Tjänsten består av åtta självständiga informationshelheter:

- Bostäder, byggnader och fritidshus
- Näringsstruktur och sysselsättning
- Bakgrundsuppgifter om personer som flyttat
- Flyttningsrörelse och befolkningsförändringar
- Familjer och bostadshushåll

- Inkomster
- Månadsstatistik om befolkningsförändringar
- Befolkningsstruktur
 

Mest detaljerad regional nivå: delområde av en kommun

Prisuppgifter finns på presentationssidan för varje informationshelhet.

Logga in i tjänsten

 

Senast uppdaterad 22.2.2020