Statistikdatabasen StatFin

Den avgiftsfria databasen StatFin erbjuder central statistik om Finland. Databastabellerna har ordnats i enlighet med avsnittet Statistik på webbplatsen Tilastokeskus.fi efter ämnesområde och statistik. Dessa har länkats med varandra på så sätt att det från statistiksidan finns en länk till statistikens databastabeller och från tabellerna en länk till statistiksidorna.

Statistikdatabasen StatFin har genomförts på samma sätt som övriga Statistikcentralens databaser med PxWeb-teknik. Ur databasen är det lätt att från en större matris ta i bruk en lämplig datahelhet och studera den på skärmen eller t.ex. ta ut den i Excel för vidare bearbetning.

Till tjänsten