Tilläggsuppgifter

E-post: tietokannat@stat.fi

Postadress:
Statistikcentralen, Statistikdatabaser
PL 3 A
Fin-00022 Statistikcentralen
Finland