Ämnen
Arbete, löner och utkomstBefolkning och samhälle

Arbetskraftsundersökning

Finlands officiella statistik (FOS)
Arbetskraftsundersökningen är en statistikgren som beskriver den 15–89-åriga befolkningens deltagande på arbetsmarknaden månadsvis, kvartalsvis och årsvis. Uppgifterna samlas in med en urvalsundersökning. Månads- och kvartalsuppgifter publiceras om åldersgruppen 15–74 år. Datainnehållet baserar sig på en EU-förordning.

Producent:

Statistikcentralen

Nyckeltal

Relativt sysselsättningstal, 20–64-åringar

76,3%
April 2024
Arbetskraftsundersökning
Uppdaterad: 2024-05-22

Relativt sysselsättningstal, 20–64-åringar, trend

77,1%
April 2024
Arbetskraftsundersökning
Uppdaterad: 2024-05-22

Relativt arbetslöshetstal, 15–74-åringar, trend

8,2%
April 2024
Arbetskraftsundersökning
Uppdaterad: 2024-05-22

Kommande publikationer

Figurer

Se centrala statistikuppgifter i figurerna.

Det relativa sysselsättningstalet och dess trend för 20–64-åringar 2010M01-2024M04

Det relativa sysselsättningstalet och dess trend för 15–64-åringar 2010M01-2024M04

Det relativa arbetslöshetstalet och dess trend för 15–74-åringar 2010M01-2024M04

Relativt sysselsättningstal efter kön 2009-2023

Relativt sysselsättningstal efter åldersklass 2009-2023

Relativt arbetslöshetstal efter åldersklass 2009-2023

Andelar sysselsatta, arbetslösa och personer ej i arbetskraften i åldersgruppen årvis

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Pertti Taskinen
överaktuarie
029 551 2690
Övriga experter

Instruktion för hänvisning

Instruktion för hänvisning

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna