Ämnen
Befolkning och samhälle

Förhandsuppgifter om befolkningen

Finlands officiella statistik (FOS)
Förhandsuppgifterna om befolkningen beskriver befolkningsförändringar och befolkningsstrukturen. Uppgifter om befolkningsförändringar kan erhållas bl.a. om levande födda och döda i Finland, flyttningsrörelsen samt ändringar i civilstånd. Uppgifterna fås ur befolkningsdatasystemet och offentliggörs månatligen.

Producent:

Statistikcentralen

Databastabeller

Publikationer

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var Finlands folkmängd 5 561 309 i slutet av oktober. Folkmängden i Finland ökade med 13 068 personer under januari–oktober. Orsaken till folkökningen var inflyttningsöverskottet från utlandet, eftersom antalet invandrare var 24 872 fler än antalet utvandrare. Antalet födda var 13 410 mindre än antalet döda.

Läs mer

meddelande | Förhandsuppgifter om befolkningen 2022, oktober
översikt | Förhandsuppgifter om befolkningen 2022, september och 3:e kvartalet
databasoffentliggörande | Förhandsuppgifter om befolkningen 2022, september
databasoffentliggörande | Förhandsuppgifter om befolkningen 2022, 3:e kvartalet

Kommande publikationer

Figurer

Se centrala statistikuppgifter i figurerna.
22.11.2022

Folkökningen månadsvis

Linjediagrammet visar den naturliga folkökningen, nettoinvandringen och den totala befolkningsförändringen.
Hoppa över tabellen
Naturlig folkökningNettomigrationDen totala förändringen
2019M11-7011 411710
2019M12-1 182786-182
2020M01-7831 617834
2020M02-8871 483596
2020M03-9841 445461
2020M04-1 111973-138
2020M05-744904160
2020M06-4981 180682
2020M07-1491 9291 780
2020M08-1731 4821 309
2020M09-5531 345792
2020M10-7382 1631 425
2020M11-1 0131 648635
2020M12-1 3921 645-35
2021M01-1 0601 742682
2021M02-5681 6671 099
2021M03-3551 9871 632
2021M04-4481 6031 155
2021M05-5651 8401 275
2021M06-591 9291 870
2021M07-3572 2961 939
2021M08-3282 4162 088
2021M09-3662 0811 715
2021M10-1 0012 1581 157
2021M11-1 1121 788676
2021M12-1 8461 398-840
2022M01*-1 8192 1281 746
2022M02*-1 6261 960335
2022M03*-1 8852 394509
2022M04*-1 9232 216303
2022M05*-1 2542 7741 566
2022M06*-6202 7932 190
2022M07*-7942 5281 755
2022M08*-9623 6622 765
2022M09*-1 1113 2182 127
2022M10*-1 4161 199-228

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Joonas Toivola
överaktuarie
029 551 3355
Övriga experter

Söker du tidigare publicerade statistikuppgifter?

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna