Julkaistu: 21.12.2023

Päätoimialojen liikevaihtoennakon mukaan liikevaihto kasvoi vain rakentamisen päätoimialalla marraskuussa

Kausitasoitettu liikevaihto laski kaikilla päätoimialoilla, paitsi rakentamisen päätoimialalla edelliseen kuukauteen verrattuna. Suurin lasku tapahtui koko teollisuuden kausitasoitetussa liikevaihdossa, joka laski 2,4 % edeltävästä kuukaudesta. Rakentamisen toimialalla kausitasoitettu liikevaihto kasvoi 0,8 % edeltävästä kuukaudesta. Koko kaupan liikevaihto laski 0,5 % ja muiden palveluiden liikevaihto 0,1 % lokakuuhun verrattuna.

Kuvio 1. Liikevaihdon kausitasoitettu muutos edellisestä kuukaudesta, %

Kuvion sisältö kuvattu tekstissä ennen kuviota.

Vuodentakaiseen verrattuna työpäiväkorjattu liikevaihto kasvoi vain muiden palveluiden päätoimialalla. Työpäiväkorjattu liikevaihto laski voimakkaimmin koko teollisuuden päätoimialla, joka laski 14,9 % vuodentakaisesta. Rakentamisen työpäiväkorjattu liikevaihto laski 3,6 % ja koko kaupan työpäiväkorjattu liikevaihto 3,8 % vuodentakaisesta. Muiden palveluiden työpäiväkorjattu liikevaihto kasvoi 1,2 % vuodentakaisesta.

Kuvio 2. Työpäiväkorjatun liikevaihdon vuosimuutos, %

Kuvion sisältö kuvattu tekstissä ennen kuviota.

Tilastokeskus julkaisee suhdanteita kuvaavan päätoimialojen liikevaihtoennakon kokeellisena tilastona. Laskennassa hyödynnetään Tilastokeskuksen kuukausittain keräämän myyntitiedustelun liikevaihtotietoja, joiden pohjalta koneoppimisalgoritmit yrittävät ennakoida seuraavaa julkaistavaa lukemaa. Liikevaihtoon ei sisälly arvonlisäveroa, eikä hintojen muutoksen vaikutusta ole poistettu.  Nowcasting-menetelmillä tuotettu päätoimialojen liikevaihtoennakko ei ole Tilastokeskuksen virallinen tilasto.

Päätoimialojen liikevaihtoennakko julkaistaan kuukausittain 20. päivän tienoilla, jolloin julkaistaan edeltävän kuun estimoitu liikevaihto.

Päätoimialojen liikevaihtoennakko lakkautetaan

Päätoimialojen liikevaihtoennakkoa on julkaistu vuoden 2019 elokuusta lähtien. Kokeellisen tilaston tuottaminen lopetetaan 21.12.2023, jolloin se julkaistaan viimeisen kerran.

Päätoimialojen liikevaihtoennakon avulla mahdollistettiin liikevaihtokuvaajissa nopeampi tietotuotanto liikevaihtoennakoilla ja kehitettiin tehokkaampia nowcasting-ennustemalleja. Liikevaihtokuvaajien ja -tietojen nopeuttamisen kehittämistä jatketaan tulevaisuudessa muilla tavoilla.

Lisätietoja: Leevi Ahonen 029 551 3894

Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja

Sähköposti: palvelut.suhdanne@stat.fi

Taulukot