Julkaistu: 23.10.2023

Päätoimialojen liikevaihtoennakon mukaan liikevaihto kasvoi voimakkaimmin koko teollisuuden päätoimialla

Päätoimialojen liikevaihtoennakon mukaan liikevaihto kasvoi syyskuussa teollisuuden, rakentamisen ja kaupan päätoimialoilla edeltävään kuukauteen verrattuna. Suurin kasvu tapahtui koko teollisuuden kausitasoitetussa liikevaihdossa, joka kasvoi 2,1 % edeltävästä kuukaudesta. Rakentamisen toimialalla kausitasoitettu liikevaihto kasvoi 1,3 % ja koko kaupan liikevaihto 0,5 % edeltävästä kuukaudesta. Muiden palveluiden liikevaihto laski 0,1 % elokuuhun verrattuna.

Kuvio 1. Liikevaihdon kausitasoitettu muutos edellisestä kuukaudesta, %

Kuvion sisältö kuvattu tekstissä ennen kuviota.

Vuodentakaiseen verrattuna syyskuussa työpäiväkorjattu liikevaihto laski voimakkaimmin koko teollisuuden päätoimialla, joka laski 11,5 % vuodentakaisesta. Rakentamisen työpäiväkorjattu liikevaihto kasvoi 0,3 % vuodentakaisesta. Koko kaupan työpäiväkorjattu liikevaihto laski 2,1 % vuodentakaisesta. Muiden palveluiden työpäiväkorjattu liikevaihto kasvoi 1,2 % vuodentakaisesta.

Kuvio 2. Työpäiväkorjatun liikevaihdon vuosimuutos, %

Kuvion sisältö kuvattu tekstissä ennen kuviota.

Tilastokeskus julkaisee suhdanteita kuvaavan päätoimialojen liikevaihtoennakon kokeellisena tilastona. Laskennassa hyödynnetään Tilastokeskuksen kuukausittain keräämän myyntitiedustelun liikevaihtotietoja, joiden pohjalta koneoppimisalgoritmit yrittävät ennakoida seuraavaa julkaistavaa lukemaa. Nowcasting-menetelmillä tuotettu päätoimialojen liikevaihtoennakko ei ole Tilastokeskuksen virallinen tilasto.

Päätoimialojen liikevaihtoennakko julkaistaan kuukausittain 20. päivän tienoilla, jolloin julkaistaan edeltävän kuun estimoitu liikevaihto.

Lisätietoja: Leevi Ahonen 029 551 3894

Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja

Sähköposti: palvelut.suhdanne@stat.fi

Taulukot