Korjausrakentamisen suhdannekuvaaja

Tämä sivu on arkistoitu.

Kokeellinen korjausrakentamisen suhdannekuvaaja -tilasto on nyt uusi tilasto, joka julkistettiin ensi kertaa 9.3.2023.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkistukset

Vuosi 2022

Vuosi 2021

Vuosi 2020

Taulukot

Miksi teemme korjausrakentamisen suhdannekuvaajaa?

Tilastokeskuksen korjausrakentamisen tilastointi koostuu kolmesta vuosittaisesta tilastojulkistuksesta. Näistä julkistuksista saadaan vuositiedot rakennuksiin ja asuntoihin kohdistuvista korjauksista sekä rakennusyritysten korjausrakentamisesta. Nämä tilastot ovat melko pitkällä viiveellä julkaistavia vuositilastoja ja ne ovat poikkileikkauksia kunkin vuoden korjausrakentamisen arvosta. Niiden tuotantomenetelmät eivät tue parhaalla mahdollisella tavalla eri vuosien välistä vertailua. Korjausrakentamisen suhdanteista ei tuoteta virallista tilastotietoa.

Korjausrakentamisen suhdannekuvaajalla pyritään vastaamaan näihin puutteisiin. Suhdannekuvaajasta saadaan tietoa lyhyemmällä viiveellä tilastoitavasta ajankohdasta. Lisäksi tuotantomenetelmä tukee erityisesti perättäisten vuosien välisen muutosprosentin laskentaa.

Miksi korjausrakentamisen suhdannekuvaaja julkaistaan kokeellisena tilastona?

Kun Tilastokeskuksen tilastojulkistusaikataulu vuodelle 2020 kiinnitettiin vuoden 2019 loppupuolella, ei korjausrakentamisen suhdannekuvaajan julkaisukelpoisuudesta ollut varmuutta. Aineistoihin liittyy edelleen epävarmuutta säännöllisen tuotantoprosessin näkökulmasta. Tilastokeskuksen kokeelliset tilastot -alusta antaa mahdollisuuden julkistaa korjausrakentamisen suhdannekuvaaja jo vuonna 2020.

Korjausrakentamisen suhdannekuvaaja on uusi kuvaaja, joka osittain perustuu vasta vähän aikaa kerättyyn aineistoon. Kokeellisena tilastona on hyvä aloittaa julkaiseminen, seurata miten kuvaaja ajassa kehittyy ja ottaa vastaan mahdollista käyttäjäpalautetta. Mikäli korjausrakentamisen suhdannekuvaaja täyttää paikkansa maailmassa, on se myöhemmin mahdollista julkaista virallisena tilastona.

Miten korjausrakentamisen suhdannekuvaaja on tuotettu?

Korjausrakentamisen suhdannekuvaaja (2017=100) perustuu kolmeen eri tietolähteeseen: rakennusyritysten korjausrakentamisen vuositilastoon, Verohallinnon oma-aloitteisten verojen aineistoon ja Verohallinnon rakentamisilmoitusten urakkatietoihin.

Rakennusyritysten korjaus­rakentamisen tiedonkeruun pohjalta saadaan ositteittain tieto korjausrakentamisen osuudesta koko talonrakennustoiminnassa vuosittain. Näihin ositteisiin kuuluville yrityksille haetaan Verohallinnon oma-aloitteisten verojen aineistosta liikevaihtotieto sekä Verohallinnon rakentamisilmoitusten urakkatiedoista tieto yrityksen tekemien urakoiden arvosta kuukausittain. Yrityksille haetuista kuukausittaisista tiedoista erotetaan korjausrakentamisen osuus ositekohtaisella kertoimella. Saadut korjausrakentamisen arvot summataan kuukausittain yhteen tasosarjaksi ja niistä muodostetaan pisteluvut.

Menetelmäseloste

 

Lisätietoja: yliaktuaari Eetu Toivanen  029 551 3331