Tietoa alueittain

Tarjoamme aluetietoa käyttöösi valmiina tai tarpeittesi mukaan räätälöityinä tuotteina ja palveluina:

Tietoa kunnittain

Kunnittaisen tiedon palveluista saat myös muun muassa maakunnittaisia ja seutukunnittaisia tietoja.

StatFin-tietokanta – kuntatiedon keskeinen lähde

StatFin-tietokanta sisältää runsaasti kunnittaista tietoa yhteiskunnan eri alueilta. StatFin on laajin maksuton tietokantamme, ja sieltä löydät aina tuoreimmat tiedot.

Hakuvinkki

Kokeile kunnan tietojen hakua StatFin-tietokannan omalla haulla. Kirjoita kunnan nimi hakukenttään ja paina Etsi. Löydät kaikki taulukot, joista löytyy tietoa haetusta kunnasta.

Kuntien avainluvut

Kuntien avainluvut -palveluun on koottu haetuimpia kuntatietoja. Palvelussa voit vertailla kuntia keskenään tai suhteessa koko Suomen lukuihin.

Kuntien raportoimat taloustiedot

Kunnat raportoivat taloustietonsa vuodesta 2021 alkaen Valtiokonttorille, ja luvut ovat saatavana Tutkikuntia.fi-palvelusta.

Kuntien ja kuntayhtymien raportoimat taloustiedot -sivulta löytyy tietoa tilastovuoteen 2020 asti kootuista raportoinneista.

Kunnittaista tietoa monista tietokannoista

Kunnittaista tietoa on tarjolla monissa muissakin tietokannoissa ja palveluissa. Löydät niistä tietoa muun muassa tieliikenteestä, maahanmuuttajista, verotuksesta, rakentamisesta ja yrityksistä. Tutustu tietokantoihin.

Tietoa postinumeroalueittain

Paavo-postinumeroaluetilastot

Paavo-palvelu sisältää postinumeroalueittaista tietoa asukasrakenteesta, koulutuksesta, tuloista, asumisesta, työpaikoista, talouksien elämänvaiheesta ja asukkaiden pääasiallisesta toiminnasta.

Toimipaikkalaskuri

Toimipaikkalaskurilla voit tarkastella yritysten toimipaikkojen lukumääriä postinumeroalueittain tai kunnittain.

Tietoa kunnan osa-alueittain (kylittäin, kaupunginosittain)

Väestötilastopalvelu

Väestötilastopalvelu on maksullinen palvelu, josta saa kunnan osa-alueittaisia tietoa muun muassa asumisesta, elinkeinorakenteesta, muuttoliikkeestä, perheistä, tuloista ja väestörakenteesta. 

Tietoa hyvinvointialueittain

Hyvinvointialueiden raportoimat taloustiedot

Hyvinvointialueiden raportoimat taloustiedot -tietokanta sisältää hyvinvointialueiden ja hyvinvointiyhtymien taloustietoja vuosilta 2021 ja 2022.

StatFin-tietokannan hyvinvointialueittaiset tiedot

StatFin-tietokannan hyvinvointialueittaiset tiedot kuvaavat muun muassa vaalituloksia, alueellista väestöä ja rikoksia.   

Ruututietoa

Ruututietokanta

Ruututietokanta on maksullinen tuote, joka sisältää Tilastokeskuksen koordinaattipohjaisia tilastoaineistoja karttaruutuihin laskettuna.

Ruutuaineisto yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmässä (YKR)

Yhdyskuntarakenteen (YKR) seurantaan tarkoitetut Tilastokeskuksen tuottama ruutuaineisto on käytettävissä Suomen ympäristökeskuksen Liiteri-palvelussa. 

Paikkatietoa

Avoimet paikkatietoaineistot

Tilastokeskuksen avoimet paikkatietoaineistot koostuvat pääasiassa tilastointialueista sekä niihin yhdistetyistä tilastotiedoista.

Maksulliset paikkatietoaineistot

Maksullisia paikkatietoaineistoja voidaan tuottaa tilauksesta esimerkiksi tietyn vyöhykkeen tai asiakkaan omien aluejakojen perusteella.

Kartta-aineistot

Kartta-aineistot ovat käytettävissä paikkatieto-ohjelmiin sopivissa muodoissa.

Neuvonta

Jos et löydä tarvitsemaasi tietoa, ota yhteyttä Tilastokeskuksen tietopalveluun:

Päivitetty 30.5.2023