Regionala tjänster och GIS-tjänster

Vi erbjuder tillgång till färdiga regionala uppgifter eller skräddarsydda produkter och tjänster enligt dina behov. Statistikcentralen har ett mångsidigt utbud av regionala uppgifter enligt olika områdesindelningar. Ofta kan uppgifterna summeras till en högre nivå, t.ex. på basis av kommuninformation kan man också framställa information efter landskap. En del av produkterna är avgiftsbelagda.

Du kan beställa en helhet av regionala uppgifter enligt dina behov genom att kontakta vår informationstjänst: info@stat.fi eller tfn 029 551 2220.

Produkter baserade på regionala uppgifter

Avgiftsfria regionala produkter

Avgiftsbelagda regionala produkter

Tilläggsuppgifter

tietokannat@stat.fi