Rutdatabasen

Rutdatabasen är en avgiftsbelagd produkt, som innehåller Statistikcentralens koordinatbaserat statistikmaterial räknat i kartrutor.

Med hjälp av statistikmaterialet som baserar sig på kartrutor kan man granska områdesvisa företeelser oberoende av administrativa gränser. Produkten innehåller centrala variabler som beskriver befolkningsstrukturen, uppgifter om befolkningens utbildning och huvudsakliga verksamhet samt inkomster, hushållens livsskeden och inkomster samt uppgifter om byggnader och arbetsplatser. Uppgifterna finns att få för hela Finland i rutstorlekarna är 250 m x 250 m, 1 km x 1 km eller 5 km x 5 km. Det är också möjligt att beställa olika utplock efter område eller datagrupp.

Rutdatabasens uppgifter används både på den privata och den offentliga sektorn för t.ex. inriktning av handelsplatser, planering av marknadsföring, forskning samt områdesutredningar och –planer.

Rutdatabasen uppdateras årligen med färska statistikuppgifter. Databasens uppgifter finns att få som kartplan (Esri shapefile, OGC GeoPackage eller MapInfo) eller som databas (dBase). Sedan år 2011 produceras Rutdatabasen i ETRS89-TM35FIN-koordinatsystemet.

Rutdatabasen levereras som webbdistribution.

Motsvarande statistik finns tillgänglig efter postnummerområde och kommun i tjänsten Paavo. Rutdata över befolkningen (1 km x 1 km samt 5 km x 5 km) finns tillgängligt i Statistikcentralens geodatamaterial.