Geodatamaterial

Statistikcentralens öppna geodatamaterial består i huvudsak av statistikområden samt därtill hörande statistikuppgifter. På den här sidan finns samlat information om innehållet i och gränssnitten till Statistikcentralens öppna geodatamaterial samt anvisningar för ibruktagande av material.

Statistikcentralens material finns tillgängligt via WMS- och WFS-gränssnittet. En del av materialet är också tillgängligt i format enligt INSPIRE-direktivet. Dessa material är tillgängliga både i WMS-gränssnittet och i den nya OGC API - Features-gränssnittet.

Statistikcentralens öppna geodatamaterial är en del av den nationella geodatainfrastrukturen. Mera information om infrastrukturen och de författningar och standarder som definierar den finns på Lantmäteriverkets webbplats

Användning av material

Du kan använda material på följande sätt.

Nationella WMS- och WFS-material

Material som tillhandahålls enligt INSPIRE-direktivet

Mera information om standarden OGC API - Features finns på OGC:s webbplats.

Statistikcentralens öppna geodatamaterial

I tabellen nedan finns en förteckning över Statistikcentralens öppna geodatamaterial. Respektive material har egna presentationssidor. Materialens metadata har beskrivits i Paikkatietohakemisto. 
 

Presentation av materialet Presentation av materialet Beskrivning av materialet i Paikkatietohakemisto

Kommunbaserade statistikområden

 

Nationella material:
https://geo.stat.fi/geoserver/tilastointialueet/wms
https://geo.stat.fi/geoserver/tilastointialueet/wfs

 

INSPIRE-material:
https://geo.stat.fi/inspire/ogc/wms
https://geo.stat.fi/inspire/ogc/api/su

Metadatabeskrivning

Befolkning efter statistikområde

Nationella material:
https://geo.stat.fi/geoserver/vaestoalue/wms
https://geo.stat.fi/geoserver/vaestoalue/wfs

 

INSPIRE-material:
ingen egen visningstjänst
https://geo.stat.fi/inspire/ogc/api/pd

Metadatabeskrivning

PAAVO – Öppen data efter postnummer-område

Nationella material:
https://geo.stat.fi/geoserver/postialue/wms
https://geo.stat.fi/geoserver/postialue/wfs

Metadatabeskrivning

Statistikrutnät 1 km x 1 km

Nationella material:
https://geo.stat.fi/geoserver/tilastointialueet/wms
https://geo.stat.fi/geoserver/tilastointialueet/wfs

 

INSPIRE-material:
https://geo.stat.fi/inspire/ogc/wms
https://geo.stat.fi/inspire/ogc/api/su

Metadatabeskrivning

Statistikrutnät 5 km x 5 km

Nationella material:
https://geo.stat.fi/geoserver/tilastointialueet/wms
https://geo.stat.fi/geoserver/tilastointialueet/wfs

 

INSPIRE-material:
https://geo.stat.fi/inspire/ogc/wms
https://geo.stat.fi/inspire/ogc/api/su

Metadatabeskrivning

Rutdata över befolkningen 1 km x 1 km

Nationella material:
https://geo.stat.fi/geoserver/vaestoruutu/wms
https://geo.stat.fi/geoserver/vaestoruutu/wfs

 

INSPIRE-material:
ingen egen visningstjänst
https://geo.stat.fi/inspire/ogc/api/pd

Metadatabeskrivning

Rutdata över befolkningen 5 km x 5 km

Nationella material:
https://geo.stat.fi/geoserver/vaestoruutu/wms
https://geo.stat.fi/geoserver/vaestoruutu/wfs

 

INSPIRE-material:
ingen egen visningstjänst
https://geo.stat.fi/inspire/ogc/api/pd

Metadatabeskrivning

Vägtrafikolyckor

Nationella material:
https://geo.stat.fi/geoserver/tieliikenne/wms
https://geo.stat.fi/geoserver/tieliikenne/wfs

Metadatabeskrivning

Läroanstalter

Nationella material:
https://geo.stat.fi/geoserver/oppilaitokset/wms
https://geo.stat.fi/geoserver/oppilaitokset/wfs

 

INSPIRE-material:
https://geo.stat.fi/inspire/ogc/wms
https://geo.stat.fi/inspire/ogc/api/us

Metadatabeskrivning

Produktions- och industrianläggningar

Nationella material:
https://geo.stat.fi/geoserver/ttlaitokset/wms
https://geo.stat.fi/geoserver/ttlaitokset/wfs

 

INSPIRE-material:
https://geo.stat.fi/inspire/ogc/wms
https://geo.stat.fi/inspire/ogc/api/pf

Metadatabeskrivning

Statistikcentralens geodatamaterial har också publicerats i den nationella geodataportalen Paikkatietoikkuna.

Mera information

sijaintipalvelut@stat.fi