Vägtrafikolyckor

Vägtrafikolyckor i Finland med personskador som kommit till polisens kännedom och som polisen meddelat Statistikcentralen med koordinatuppgifter.

En mer detaljerad beskrivning av materialet finns i Paikkatietohakemisto.

Adresser till gränssnittstjänster

Via dessa adresser får du tillgång till gränssnittstjänsterna i geodataprogrammet:

Nationella material:

  • WMS-tjänster: https://geo.stat.fi/geoserver/tieliikenne/wms   
  • WFS-tjänster: https://geo.stat.fi/geoserver/tieliikenne/wfs