Öppen data

Statistikcentralen tillhandahåller öppen statistikdata för beslutsfattande och forskning. Öppen statistikdata finns tillgänglig om olika ämnesområden om hela Finland, efter kommun, postnummerområde eller kartruta. Det finns även internationella statistikuppgifter, t.ex. Eurostats viktigaste tabeller.

Statistikcentralen använder CC BY 4.0 -licensen som användningstillstånd för öppen data. Datan är fri att använda på alla möjliga sätt förutsatt att källan nämns.

Öppna gränssnitt

Öppna databasmaterial

Du kan söka statistikuppgifter i de avgiftsfria databaserna via PX-Web API-gränssnittet i följande format: XLSX, XML, JSON, JSON-stat, CSV osv. På sidan Öppna databasmaterial hittar du samlad basinformation om Statistikcentralens öppna databasmaterial samt anvisningar för och länkar till API-gränssnitten. Mer information om gränssnittet finns i PxWebApi-anvisningen (pdf).

Geodatamaterial

Du kan ta i bruk öppna geodatamaterial från gränssnittstjänsten för visning (WMS) eller överföring (WFS) eller utnyttja Statistikcentralens karttjänst. I karttjänsten kan du bl.a. utarbeta temakartor över kommunernas nyckeltal eller ladda ned geodatamaterial åt dig själv. 
Statistikcentralens öppna geodatamaterial är en del av den nationella geodatainfrastrukturen och materialen har också publicerats i den nationella geodataportalen Paikkatietoikkuna.

Klassificeringar

Klassificeringar som Statistikcentralen publicerat inkl. metadata finns på följande sidor:

Frågor och synpunkter: sijaintipalvelut@stat.fi

Regionala indelningar som länkad data (LOD beta) 

Statistikcentralen har tillsammans med Lantmäteriverket piloterat länkad data och omvandlat vissa regionala indelningar till RDF-format. Uppgifterna i dessa indelningar är länkade till kommungränserna som Lantmäteriverket publicerat och som också finns i RDF-format.

Du kan ladda ned regionala indelningar via SPARQL-gränssnittet:

Query: https://tk-d-igalod-cont-1.azurewebsites.net/igalod/query

Data: https://tk-d-igalod-cont-1.azurewebsites.net/igalod/data

Data i de regionala indelningarna omfattar identifierare för områdenas gränser och med dem kan du söka de aktuella geometrierna via Lantmäteriverkets SPARQL-gränssnitt antingen http://193.167.189.160/igalod/fuseki/ eller  http://193.167.189.160/igalod/fuseki/ds/query.

Gränssnitten innehåller uppgifter för åren 2018 och 2019.

Frågor och synpunkter: metatietopalvelut@stat.fi

 

Övrig öppen data

Du kan ladda ned undervisningsmaterial som lämpar sig för alla stadier för undervisning av statistiska metoder.

Du kan överföra uppgifterna i publiceringskalendern till din egen webbapplikation i JSON-format.

Du kan använda SISU-modellkoden som kan laddas ned från nätet för exempelberäkningar.

Verktyg för öppen data

Github-miljön har verktyg med öppen källkod för överföring av tabeller från Statistikcentralens databaser samt för programmässig läsning och hantering av tabellerna.

Statistikcentralens öppna data i andra tjänster

Statistikcentralens öppna data finns också på avoindata.fi och i tjänsten Helsinki Region Infoshare.