SISU-mikrosimulointimallin lataus verkkosivuilta

SISU-mallin koodi on ladattavissa avoimena datana. Mallikoodi on lisensoitu ns. kolmepykäläisellä BSD-lisenssillä, joten koodia voi muokata, käyttää ja jakaa vapaasti. Varsinainen lisenssiteksti löytyy mallin latauskansiosta.

Voit ladata mallin pakattuna tiedostona (zip).

SISU-mallikoodin käyttö

Verkossa ladattavissa olevaa SISU-mallikoodia voidaan käyttää esimerkkilaskelmiin. Mallikoodi ei sisällä aineistosimuloinnissa käytettäviä mikroaineistoja. SISU-mallin aineistojen käyttö edellyttää kaikilta käyttäjiltä erillistä aineistojen käyttölupaa.

Malli on toteutettu SAS-ohjelmistolla ja se toimii ohjelmilla SAS 9.3 ja SAS EG 5.1 tai näiden uudemmilla versioilla.

Käyttäjän on hyvä tutustua SISU-mallin käyttöoppaaseen ennen mallin käyttöönottoa. Käyttöopas tarjoaa tietoa mallin yleisestä rakenteesta sekä tarjoaa opastusta mallin käyttöönottoon ja simulointien tekemiseen. Mallin käyttäminen vaatii käyttäjältä etuus- ja verojärjestelmän syvällistä tuntemista. On huomioitava, että käyttäjä on itse vastuussa malliin tekemistään muutoksista ja muutosten tuottamista tuloksista.

Mallikoodin sisältö

SISU-mallikoodi sisältää kaikki mikrosimulointiin tarvittavat koodit ja parametritaulukot sekä kattavan dokumentaation mallista. Ladattavat tiedostot on pakattu SISU-kansioon, jonka alta löytyvät seuraavat kansiot:

  • DOKUM: dokumentaatiota mallin käyttöön sekä vero- ja sosiaaliturvalainsäädäntöön liittyen
  • ESIM: esimerkkilaskelmakoodit
  • MAKROT: mallin makrotiedostot
  • OHJAUS: mallin ohjaustiedostot
  • PARAM: lakiparametrit
  • SIMUL_2021: aineistovuoden 2021 aineistosimulointiohjelmat
  • TULOS: mallin tuottamat tulostiedostot
  • muutosloki_mallikoodi_2021: mallikoodiin tehdyt muutokset aineistovuonna 2021

Mallikoodin päivitys

Mallikoodia päivitetään Tilastokeskuksessa säännöllisesti lainsäädännön ja aineistovuoden muuttuessa. Näiden lisäksi mallikoodiin tehdään säännöllisesti muutoksia, lisäyksiä ja korjauksia. Päivitetyt mallikoodit viedään Tilastokeskuksen mikrosimuloinnin verkkosivulle ladattavaksi. Mallin muutoslokista ilmenee, mitä päivityksiä malliin on tehty ja milloin mallikoodi on viimeksi päivitetty. Päivityksistä ei tiedoteta erikseen.