Mallin käyttöönotto

SISU-mikrosimulointimallin koodi on vapaasti ladattavissa. Ladattavalla versiolla voi tehdä niin sanottuja esimerkkilaskelmia. Varsinaisia aineistopohjaisia simulointeja varten tulee hakea aineistojen käyttölupa ja tällöin mallia tulee käyttää etäkäyttöyhteydellä.

Malli on toteutettu kokonaan SAS-ohjelmistolla. Etäpalvelussa on käytettävissä tarvittavat ohjelmat mallin käyttämiseen. Mallin vapaasti ladattavan version käyttö omalta työasemalta vaatii käyttäjältä SAS-tilasto-ohjelmaa (SAS 9.3 ja SAS EG 5.1 tai uudemmat versiot).

SISU-mallin aineistojen käyttäminen edellyttää kaikilta mallin käyttäjiltä käyttölupaa. Katso, miten mikroaineiston hakuprosessi etenee.

Etäkäyttö edellyttää etäkäyttöyhteyden avaamista, josta tehdään sopimus tilaajaorganisaation kanssa. Lisäksi SISU-mallin etäkäytöstä tehdään erillinen sopimus, jossa määritellään mallin käyttäjät.

Mikrosimulointitoimeksiannot

Tilastokeskuksen mikrosimulointitiimi toteuttaa myös toimeksiantona laskelmia SISU-mikrosimulointimallilla. Erillisistä toimeksiannoista veloitetaan Tilastokeskuksen yleisen hinnoittelun mukaisesti.

Toimeksiantojen kohdalla suosittelemme ottamaan yhteyttä mikrosimulointitiimiin mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.