FIONA-etäkäyttöjärjestelmä

FIONA-etäkäyttöjärjestelmä on tietoturvallinen tutkimusaineistojen käsittely-ympäristö tutkimuksessa tarvittaville yksikkötason aineistoille, kuten Tilastokeskuksen mikroaineistoille.

FIONAn käytöstä tehdään sopimus useimmiten käyttölupahakemuksen yhteydessä. FIONAn käyttö maksullista.

FIONAn huoltokatkot

Oletuskesto huoltokatkolle sovittuna päivänä on klo 4-12. Pidemmistä huoltokatkoista ilmoitetaan tilanteen mukaan.
18.6.2024
16.7.2024
20.8.2024
17.9.2024
15.10.2024
19.11.2024
17.12.2024

FIONAn tiedotteet

Ylimääräinen huoltokatko FIONAssa lauantaina 15.6.2024 klo 9-15

Huoltokatkon aikana palvelut ovat poissa käytöstä. Käyttökatko pyritään pitämään mahdollisimman lyhyenä. Pahoittelemme katkosta aiheutuvaa haittaa.

FIONA-työpajan kooste (26.9.2023)

FIONAn käyttäjille järjestettiin työpaja toukokuussa. Tutustu koosteeseen, johon on koottu esiin nousseet kehittämiskohteet ja kuinka näitä edistetään tutkijapalveluissa.

Kooste FIONA-työpajasta (pdf).

FIONAn teknisiin tukipyyntöihin erillinen kanava 1.6.2023 alkaen

Otamme 1.6.2023 alkaen käyttöön erillisen kanavan FIONAa koskevia teknisiä tukipyyntöjä varten. Ohjeet tukipyynnön tekemiseen 1.6.2023 alkaen löytyvät teknisen tuen portaalista osoitteesta https://wiki.eduuni.fi/x/D5ZXFQ.

Mikroaineistojen käyttö FIONAssa

Tutkija avaa työasemaltaan suojatun yhteyden (esim. VPN) FIONAan Tilastokeskuksen hallinnoimalle palvelimelle. Etäyhteys tulee ottaa etäkäyttösopimuksen tehneen organisaation kautta. 

FIONAssa työskennellään selainikkunaan avautuvan työpöydän kautta. FIONA on suljettu järjestelmä eli käyttäjän ja ympäristön välillä ei siirry muuta tietoa kuin näytön kuva sekä näppäimistö- ja hiirisyöte. 

Tutkimustuloksia tai muuta materiaalia saa siirtää järjestelmästä pois vain tarkistusmenettelyn kautta. Tarkistuksella varmistetaan, että julkaistavista tiedoista ei voida tunnistaa henkilöitä tai yrityksiä. 

Tilastokeskuksen aineistojen lisäksi FIONAssa on mahdollista yhdistellä myös muiden viranomaisten aineistoja samassa ympäristössä. Laskenta- ja tallennuskapasiteettia FIONAssa on käytettävissä tarpeen mukaan. FIONAssa on myös useita analyysiohjelmia, kuten STATA, R ja Python.  

Tarkempia käyttöohjeita on oheisessa tiedostossa: FIONA-etäkäyttöjärjestelmän käyttäminen (pdf)

Kirjautuminen FIONAan

Etäkäyttöjärjestelmään kirjaudutaan federoiduilla tunnistuspalveluilla, joista käytössä ovat

 • Suomi.fi
 • Valtion tunnistuspalvelu
 • Haka
 • EduGain.

Huomioithan, että mikäli et pysty tunnistautumaan edellä mainituilla tunnistustavoilla, FIONAn käyttäminen ei tällä hetkellä ole mahdollista.

FIONA-etäkäyttöjärjestelmän kirjautumisohje (pdf) 

Kirjaudu FIONAan.

Palvelun ylläpito ja laskutus

FIONAn teknisestä ylläpidosta vastaa Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnoima CSC - Tieteen tietotekniikan keskus.

Tekniset tukipyynnöt osoitetaan suoraan CSC:lle tukiportaalin ohjeiden mukaisesti.

Järjestelmän käytöstä laskutetaan tutkijapalveluiden hinnaston mukaisesti.

FIONAn sovellukset

Seuraavat sovellukset asennetaan koneelle oletuksena, kun uusi kone perustetaan. SAS asennetaan erillisestä pyynnöstä.

Windows-koneen sovellukset

Ohjelmisto Versio 09/2022 jälkeen perustetuilla koneilla Versio 01/2024 jälkeen perustetuilla koneilla Lisätietoja

Adobe Acrobat Reader DC

22.003.20263

Ajantasainen

 

Google Chrome

105.0.5195 

Ajantasainen

Google Chrome Enterprise 107.0.5304.107

LibreOffice

7.4

7.6

 

Notepad++

8.4.5

8.5.7

 

LyX

3

2.3.7

 

MiKTeX

22.7

23.4

MikTex 22.10

R

4.0.5 ja 4.2.1

4.3.1

 

RStudio

2022.07.1

2023.06.2+561

 

Octave

7.2.0

8.3

 

KDiff3

0.9.98

0.9.98

 

Anaconda3

2022.05

2023.07

 

Stata

17.0

18

 

Qgis 3.32.2 3.32  

Linux-koneen sovellukset

Ohjelmisto Versiotiedot Lisätietoja
GUI Gnome  

GNU Emacs

24.3.1

 

LibreOffice

5.3.6.1 30 (Build:1)

 

VS Code

1.77.3

 

git

2.18.4

 

R

4.2.1

Käytössä cran-kirjaston paketit

R studio

2022.07.2

 

Python

3.6.8

 

Stata

17

 

Miten tutkimusaineistojen etäkäyttäjäksi pääsee?

Organisaatiosopimus tutkimusaineistojen etäkäytöstä

Jotta tutkija voi työskennellä FIONA-etäkäyttöjärjestelmässä, tutkijan organisaation tulee solmia etäkäyttösopimus Tilastokeskuksen kanssa. Käyttölupahakemuksen käsittelyn yhteydessä tutkijapalvelut toimittaa asiakkaalle täytettäväksi etäkäytön organisaatiosopimuksen.

Asiakas vastaa siitä, että tutkijoiden käytössä olevat työtilat soveltuvat tutkimus- ja etäkäyttöön ja että niissä voidaan käsitellä aineistoja siten, ettei aineistojen tietosuoja vaarannu. Tilastokeskuksella tulee olla mahdollisuus tutustua asiakkaan työtiloihin.

Käyttäjän etäkäyttösitoumus

Jokaisen etäkäyttäjän tulee toimittaa käyttäjäkohtainen etäkäyttösitoumus Tilastokeskukseen ennen etäkäytön aloittamista. 

Tutkijan on mahdollista hakea lupaa etäkäyttöjärjestelmän käyttämiseen myös kotoa tai ulkomailta (EU-maat ja EU:n ulkopuoliset maat, joiden tietosuojan tason EU-komissio on tunnustanut riittäväksi). Ulkomailta käyttöä varten tutkimushankkeella tulee olla yhteys suomalaiseen organisaatioon. Lisäksi tutkimushankkeen käyttöluvalla tulee olla maininta etäkäytöstä ulkomailla.

Asiakasorganisaatio vastaa työntekijänsä etätyöstä ja etätyöyhteydestä.

Jos etäkäyttöpaikkaa on tarvetta vaihtaa Suomen sisällä

Etäkäyttösitoumusta on uudistettu 22.6.2023. Uudella sitoumuksella ei kysytä tutkijan työskentelypaikan osoitetta. Jos etäkäyttösitoumuksesi on toimitettu 22.6.2023 jälkeen, ei uutta etäkäyttösitoumusta tarvitse toimittaa työskentelypaikan vaihtuessa Suomen sisällä uuteen osoitteeseen.

Etäkäyttösitoumuksesi on toimitettu ennen 22.6.2023

Jos haluat pääsyn etäkäyttöön Suomessa muusta kuin etäkäyttösitoumuksella aiemmin ilmoitetusta osoitteesta tai työpisteestä, sinun tulee toimittaa uusi etäkäyttösitoumus. Voit toimittaa uuden etäkäyttösitoumuksen Tilastokeskuksen lupapalvelussa. Etäkäytön uudesta osoitteesta voi aloittaa vasta, kun saat ilmoituksen siitä, että sitoumus on hyväksytty.

Etäyhteyden avaaminen

Tilastokeskus avaa yhteyden etäkäyttöjärjestelmään asiakkaan määrittelemistä ja Tilastokeskuksen tietoturvan tarkistamista IP-osoitteista ja toimittaa ohjeet etäkäyttöjärjestelmän käytöstä.

Kehittämisen tiekartta

FIONAn lähivuosien kehittämisen tiekartta. Tiekartta kattaa tunnistetut laajat kehittämiskohteet lähivuosille. Pienemmät kehitystehtävät eivät näy tiekartalla.

2023

Tutkimustulosten jälkikäteinen pistotarkastustoteutus

 • Käyttäjät täyttävät tulostarkastuspyyntölomakkeen FIONAssa ja tulokset voi saada välittömästi itselleen perustuen aiemmin hyväksyttyjen pyyntöjen määrään. Tulospyyntöihin tehdään jälkikäteen pistotarkastuksia tietosuojarikkeiden varalta.

Tutkimushankkeen näkymän ensivaiheen toteutus

 • Koottu näkymä, jossa tutkimushanke näkee hankkeen kokonaistilanteen: käyttäjät, käyttöluvat, aineistot, FIONA-resurssit, sitoumusten tilanteen ym.

Linux-koneiden tuotantokypsyyden parantaminen

 • Linux-koneet ovat jo tuotantokäytössä, mutta niiden käytön yleistyessä ilmenee kehitystarpeita, jotka pitää ratkoa.

Käyttäjäyhteisön perustaminen

 • FIONAlla ei ole ollut käyttäjäyhteisöä, joka toimisi kehityksen sparraajana ja osin myös testaajana. Dialogi käyttäjien kanssa on ollut niukkaa. Pienellä ja edustavalla käyttäjäryhmällä saataisiin vuorovaikutus paremmaksi.

2024

Laskentakapasiteetin skaalautuvuus tarpeita vastaavasti

 • Tutkimushankkeilla on usein vaiheita, jolloin laskentakapasiteettia ei tarvita lainkaan, mutta ajoittain tarve on suurempi kuin FIONA voi tarjota. Kapasiteetin käyttöönottoa tarpeeseen vastaten on tarkoitus kehittää niin, että sopivia konepaketteja voidaan käynnistää ja sammuttaa joustavasti.

Lähtöaineisto-oikeuksien hallinta

 • Suurilla tutkimushankkeilla voi olla paljon käyttäjiä ja lähtöaineistoja. Näistä nousee tarve määritellä hankkeen sisällä lähtöaineisto-oikeuksia erilaisiksi eri käyttäjille.

Sovellusten pakettijakelun ratkaisut

 • Suljettuna ympäristönä FIONA on hankala sovelluksille, jotka hyödyntävät internetistä asennettavia paketteja. Statan ja Pythonin osalta on tarve löytää ratkaisut, joilla paketit voidaan tietyin rajauksin tuoda FIONAn sisälle käyttäjien itsensä asennettavaksi samaan tapaan kuin CRAN R:llä jo onkin.

2025

Kapasiteetin omatoiminen hallinta käyttäjille

 • Laskentakapasiteetin skaalautuvuuden ratkaisujen jälkeen on mietittävä miten käyttäjät voivat itse hallita hankkeen käytössä olevaa kapasiteettia ilman viestinvaihtoa tutkijapalveluiden ja ylläpidon kanssa. Itsepalvelutyyppinen ratkaisu on tavoiteltavaa.

Superlaskennan mahdollisuuksien kartoittaminen

 • Onko FIONAn käyttäjillä tarvetta superlaskennalle ja voitaisiinko se tuoda osaksi infraa?