Tutkijapalveluiden hinnasto

Hinnat ovat voimassa vuonna 2024. Käyttölupien hinnat ovat julkisoikeudellisia suoritteita, joista ei peritä arvonlisäveroa. Muut hinnat ovat liiketaloudellisesti hinnoiteltuja maksullisia suoritteita, joihin lisätään arvonlisävero 24 %. Hinnaston hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa.

Valtiovarainministeriön asetus Tilastokeskuksen suoritteiden maksullisuudesta vuodelle 2024.

Lisätietoa laskutuskäytännöistä saat siirtymällä sivun loppuun.

Käyttölupien hinnat

Käyttölupa   Hinta, alv 0 %
Vähäinen käyttöluvan muutos
 • Käyttäjiä koskevat muutokset.
 • Käyttöluvan voimassaolon jatko.
350 €
Normaali käyttölupa (valmistelu vie alle 5 tuntia)
 • Luovutettavat aineistot, mm. kuolemansyyaineistot lääketieteellisiin tutkimuksiin.
 • Luovutettavien anonymisoitujen palveluaineistojen käyttöluvat.
 • Etäkäytön aineistojen yksinkertaiset käyttöluvat, kuten valmisaineistojen yksinkertaiset luvat.
 • Etäkäytön aineistojen pienet laajennukset.
 • Ulkopuolisen aineiston lisääminen etäkäyttöön.
750 €

Laaja käyttölupa

(valmistelu vie 5–9 tuntia)

 • Etäkäytön räätälöityjen aineistojen luvat.
 • Valmisaineistojen käyttöluvat, jotka vaativat laajempia selvityksiä.
 • Ulkopuolisen aineiston lisääminen, joka vaatii selvityksiä.
1500 €

Hyvin laaja käyttölupa

(valmistelu vie 10–15 tuntia)

 • Haastavia tietosuojaselvityksiä tai muita haastavia selvityksiä.
 • Paljon selvitystä vaativia ulkopuolisia aineistoja.
3000 €

Yli 15 tunnin menevästä työajasta veloitetaan lisäksi kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukainen tuntihinta.

Aineiston käyttötarkoituksen muutokset käsitellään ja hinnoitellaan kuin aineistoja koskevat luvat.

Käyttöluvan käsittelykulut laskutetaan riippumatta hakemuksen hyväksymisestä. Laskutamme myös käsittelyn aloittamisen jälkeen peruutetusta tai täydentämättä jätetystä hakemuksesta.

Opinnäytetyöhön liittyvä käyttölupa

Opinnäytetyöhön liittyvän käyttöluvan hinta on 500 eroa. Mikäli kyseessä on vähäinen käyttöluvan muutos, hinta on 175 euroa. Hakijan on ilmoitettava hakemuksessa, että kyseessä on opinnäytetyöhön liittyvä käyttölupa.

Opinnäytetyöhön liittyvä käyttölupa koskee yhden opinnäytetyön tuottamista. Jos hankkeessa tuotetaan useita opinnäytetöitä tai muita opinnäytetyöhön liittymättömiä tuotoksia, kyseessä on normaali tai laaja käyttölupa.

Palveluhinnat

Palvelu

Hinta (+ alv 24 %)

Työn tuntihinta 115 € / tunti
Kertaluonteisen laskun jako useammalle organisaatiolle 1 työtunti
Tutkimuspalvelusopimuksen uusiminen asiakkaasta johtuvasta syystä (esim. muutos laskun maksajaan) 1 työtunti
Tutkimuslaboratorion työpisteen vuokraus 70 € / päivä

Tutkimuspalvelusopimuksen tekemisestä toimeksiannon yhteydessä veloitetaan yhden työtunnin hinta. Tutkijan omaan organisaatioon luovutettavissa aineistoissa sopimuksen tekeminen sisältyy hinnastossa ilmoitettuun poiminnan hintaan.

Aineistojen hinnat

Aineistoista tarkemmin sivulta Aineistot ja niiden toimitusmuodot.

Räätälöitävät aineistot

Tutkimusaineistojen laatiminen ja käsittely hinnoitellaan työn vaativuuden ja laajuuden mukaan. Mikäli tietoja poimitaan valmisaineistosta, hinta on vähintään sama kuin valmisaineiston hinta.

Valmisaineistot

Valmisaineistoista laskutetaan vuosimaksu tai kertamaksu riippuen siitä, onko käyttölupa myönnetty jatkuvaan vai kertamaksulliseen aineistoon. Kertamaksullinen aineisto veloitetaan aineistokansion avaamisen yhteydessä. 

Aineisto Hinta (+ alv 24 %) 

Jatkuva valmisaineisto

550 € / vuosi / aineisto

Kertamaksullinen valmisaineisto 750 € / aineisto

Huom. TAX_INCOMES ja TAX_BENEFIT -valmisaineistot luvitetaan ainoastaan jatkuvina valmisaineistoina.

Mikrosimulointi ja tulonjakotilaston aineistot

Aineisto Hinta (+ alv 24 %)
SISU-rekisteriaineisto  2000 € / vuosi
SISU-rekisteriaineisto, erillisotos 2000 € / aineistovuosi
Tulonjakotilaston palveluaineiston peruspaketti: henkilö- ja kotitaloustiedot sekä tulonimikkeistö 500 € / aineistovuosi 
Tulonjakotilaston lisäpaketit: elinolot, asuminen, etuudet, veromuuttujat, työssäkäynnin lisätiedot 100 € / lisäpaketti / aineistovuosi

Kuolemansyytiedot

Esimerkkejä tyypillisistä kuolemansyytietojen poimintatapauksista. Poiminnan hinta lasketaan kulloinkin voimassaolevan tuntityön hinnan mukaisesti.

Aineisto   Hinta (+ alv 24 %)
Kuolemansyytietojen peruspaketti yhdelle hetulistalle (3–5 työtuntia)
 • Sisältää muuttujat: kvuosi, kuolpvm, tpks (tilaston peruskuolemansyy), tpksaika (perusksyy, 54-luok.aikasarja), vks (välitön kuolemansyy), m1-m4 (myötävaikuttavat kuolemansyyt 1-4).
 • Samaan hintaan voidaan poimia myös 1–3 lisämuuttujaa.
345 - 575 €
Laajempi kuolemansyytietojen poimintapyyntö yhdelle hetulistalle (5–6 työtuntia)
 • Sisältää esimerkiksi kuolemansyytietojen peruspaketin (kuvattu yllä) tiedot ja neljä lisämuuttujaa tai enemmän.
575 - 690 €
Samojen kuolemansyytietojen poiminta usealle hetulistalle (1 työtunti)
 • Lisätään yhden työtunnin hinta per yksi hetulista.
115 €

Kohdejoukon poiminta (5–8 työtuntia)

 • Kohdejoukon poiminta tiettyjen kuolemansyiden perusteella.
575 - 920 €
Kuolemansyytiedot kokonaisilta/osittaisilta vuosilta (2–3 työtuntia)
 • Kuolemansyytietoja suositellaan haettavaksi kokonaisilta vuosilta. Hintaan voidaan lisätä 2–3 työtunnin hinta, mikäli kuolemansyytietoja haetaan vain osittaisilta vuosilta. 
230 - 345 €

Etäkäyttö

Etäkäytöstä maksetaan tutkimushankekohtainen konepaketin vuosimaksu ja hankkeen käyttäjämäärään perustuva käyttäjämaksu. Tutkimushanke valitsee käyttöönsä sopivan konepaketin. Suositellut maksimäkäyttäjämäärät konetyypeittäin.

Konepakettien tilaukset ja muutokset lähetetään osoitteeseen tutkijapalvelut@stat.fi.

FIONA-etäkäytön hinnat

Tuote Windows / vuosi
(+ alv 24 %)
Akateeminen-Windows / vuosi
(+ alv 24 %)
Linux / vuosi
(+ alv 24 %)
Konepaketti S (8 GB RAM, 4 ydintä) 3000 € 2900 € 2800 €
Konepaketti M (16 GB RAM, 6 ydintä) 3800 € 3500 € 3300 €
Konepaketti L (32 GB RAM, 8 ydintä) 4900 € 4200 € 4000 €
Konepaketti XL (64 GB RAM, 8 ydintä) 6700 € 5300 € 5100 €
Käyttäjämaksu 300 € / hlö 300 € / hlö 300 € / hlö

Linux-koneet

Linux-käyttöjärjestelmällä on lisäksi tarjolla on peruskonepaketteja tehokkaampia High Performance Computing (HPC) -koneita. Yhteydenotot näihin liittyen tutkijapalvelut@stat.fi. Linux-koneisiin ei tarjota erillistä käytön ohjeistusta pois lukien tekninen tuki järjestelmän ongelmatilanteissa. Käyttöjärjestelmä on CentOS 7. Sovellustarjonta on kuvattu sivulla FIONA-etäkäyttöjärjestelmä.

Akateeminen Windows-lisenssi

Akateeminen Windows-lisenssi voidaan ottaa käyttöön hankkeissa, joiden kaikki käyttäjät ovat organisaatioista, jotka ovat oikeutettuja akateemiseen lisenssityyppiin. Hankkeen vastuulla on varmistaa lisenssiehtojen täyttyminen. Mikäli lisenssiehdot täyttyvät, akateemiseen Windows-lisenssiin siirtymistä voi pyytää osoitteesta tutkijapalvelut@stat.fi.

Mikäli akateeminen Windows-lisenssi otetaan käyttöön kesken laskutuskauden, konepaketti laskutetaan kuukausitasolla toteutuneen tilanteen mukaan

Muut veloitukset etäkäyttöön liittyen

Tutkimushankkeelle varataan rajallinen määrä levytilaa, lisätilasta veloitetaan erikseen. Hanke voi myös tilata Microsoft Officen asennuksen erillistä maksua vastaan. 

Hankkeella on oltava akateeminen Windows-lisenssi käytössä, jotta akateeminen Microsoft Office -lisenssi voidaan ottaa käyttöön.

Tuote Hinta (+ alv 24 %)
Lisätila 200 GB 120 € / vuosi
Microsoft Office 260 € / hankekone / vuosi
Akateeminen Microsoft Office 90 € / hankekone / vuosi
Etäkäytön konepaketin muutos

200 € / hankekone

Tutkimushankkeen etäkäytön avaaminen uudelleen sulkemisen jälkeen 350 €
Räätälöintinä tehtävät asennukset 90 € / tunti

Laskutuskäytännöt

Käyttöluvat ja aineistot laskutetaan erikseen päätöksenteon tai toimituksen jälkeen. 

Laskutuksessa julkisoikeudellisuus tarkoittaa, että alkuperäisen laskun lisäksi lähetetään enintään kaksi maksumuistutusta. Jos laskua ei ole maksettu jälkimmäisen muistutuksen eräpäivään mennessä, siirtyy lasku suoraan perintään (ulosottoon). Laskun mahdollisista epäselvyyksistä tai virheistä kannattaa ottaa yhteyttä tutkijapalveluihin (tutkijapalvelut@stat.fi) heti ensimmäisen laskun saatuaan.

Jatkuvien valmisaineistojen laskutus

Jatkuvasta valmisaineistosta veloitetaan vuosimaksu jokaiselta kalenterivuodelta, jolloin aineisto on ollut käytössä. Vuosimaksu veloitetaan, vaikka aineistoa ei olisi käytetty kokonaista vuotta. Kalenterivuoden 2024 jatkuvat valmisaineistot laskutetaan maaliskuussa. Vuodesta 2025 alkaen vuosimaksut laskutetaan helmikuussa. Vuoden aikana avatut uudet aineistot laskutetaan avausajankohdan jälkeisen kuukauden aikana.

SISU-rekisteriaineistojen laskutus

SISU-rekisteriaineistosta veloitetaan vuosimaksu jokaiselta kalenterivuodelta, jolloin aineisto on ollut käytössä. Vuosimaksu veloitetaan, vaikka aineistoa ei olisi käytetty kokonaista vuotta. Kalenterivuoden 2024 SISU-rekisteriaineistot laskutetaan joulukuussa. Vuodesta 2025 eteenpäin vuosimaksut laskutetaan helmikuussa. Vuoden aikana avatut uudet aineistot laskutetaan avausajankohdan jälkeisen kuukauden aikana.

Etäkäytön laskutus

Etäkäytön minimilaskutusajan pituus on yksi kuukausi, eli yhden kuukauden osuus vuosimaksusta. Kesken laskutuskauden aloitetuissa ja lopetetuissa etäkäyttösopimuksissa etäkäytön käyttömaksut suhteutetaan kuukausitasolle aloitus- ja lopetusajankohtien mukaisesti.

Käyttäjämaksu määräytyy laskutuskauden aikana avattuina olleiden käyttäjätunnusten määrän mukaan. Jos hankkeen konepaketti on auki koko laskutuskauden, kesken laskutuskauden avatut ja suljetut käyttäjätunnukset laskutetaan kuitenkin koko laskutuskaudelta.

Etäkäyttömaksut veloitetaan neljä kertaa vuodessa. Jos konepaketti muuttuu laskutuskauden aikana, konepaketit laskutetaan kuukausitasolla toteutuneen tilanteen mukaan.

Laskutusajankohta Laskutusjakso
15. huhtikuuta tammikuu - maaliskuu
15. elokuuta

huhtikuu - kesäkuu

15. lokakuuta

heinäkuu - syyskuu

15. joulukuuta lokakuu - joulukuu