Käyttäjän opas

SISU-mikrosimulointimallin käyttöoppaan avulla voi tutustua lähemmin mallin rakenteeseen, toimintaan ja käyttöön. Käyttöopas toimii SISU-mallin teknisenä käyttöoppaana mallin käyttäjille ja tarjoaa myös hyvää yleistietoa mallista kaikille mikrosimuloinnista kiinnostuneille.