Aktuellt

Nyheter

29.5.2024 Nationalräkenskapernas tidsserier revideras i höst

Statistikcentralen publicerar reviderade tidsserier för statistiken över nationalräkenskaperna och betalningsbalansen i september 2024. Till följd av korrigeringen av tidsserierna revideras siffrorna fr.o.m. år 2010. 

22.4.2024 Finländarna drabbade av undersökningströtthet – Statistikcentralen oroar sig för att informationen blir förvrängd

Information och åsikter som samlas in från medborgarna är en central råvara för statistik som styr beslutsfattandet i samhället. Under de senaste åren har medborgarnas svarsaktivitet i undersökningarna sjunkit brant. Fenomenet är internationellt och det finns flera orsaker till att man inte svarar. Statistikcentralen lyfter fram den oroväckande utvecklingen genom kampanjen Det blåvita brevet. 

5.3.2024 Statistikcentralen reviderar sin statistikföring av löner år 2025

I och med revideringen framställs lönestatistiken för statistikåret 2024 i stor utsträckning på basis av uppgifter ur inkomstregistret. I stället för den nuvarande lönestatistiken, där olika sektorer statistikförs separat, kommer uppgifterna att publiceras under en och samma statistikgren. 

Fler nyheter

Beställ nyheter

Beställ nyheter om nya statistikuppgifter, produkter och tjänster samt andra aktuella ärenden till din e-post. Du får ett meddelande genast då uppgifterna har publicerats.

Sociala medier

På vårt Twitter-konto finns aktuella plock ur statistiken.

Kontaktinformation

Kontaktinformation

Kontaktinformation för media

Senast uppdaterad 24.5.2024