Aktuellt

Nyheter

18.1.2021 Översikt över coronasituationen: Omsättningen inom handeln och försäljningsvolymen ökar, näringsgrenen tjänster minskar

I Statistikcentralens översikt över coronasituationen som utkommer varannan vecka samlar vi aktuell statistik och aktuella bloggar och artiklar som beskriver utvecklingen av coronasituationen i Finland.

14.1.2021 Tillförlitlig statistik lyfts fram under temaåret för forskningsbaserad kunskap

Statistikcentralen deltar i temaåret för forskningsbaserad kunskap som firas i år. Vi publicerar statistiska uppgifter och artiklar samt ordnar webbinarier för olika målgrupper temaåret till ära.

23.12.2020 God jul och gott nytt år

Statistikcentralen önskar god jul och gott nytt år 2021! Statistikcentralens julhälsning

22.12.2020 Publiceringen av arbetskraftsundersökningens uppgifter ändras i början av år 2021

Arbetskraftsundersökningens uppgiftsinnehåll förnyas i början av år 2021, vilket medför ändringar i publiceringen av uppgifter. När det gäller uppgifterna för januari och februari publiceras bara de viktigaste indikatorerna gällande arbetsmarknaden på arbetskraftsundersökningens statistiksida. Läs mera

21.12.2020 Översikt över coronasituationen: Översikten över den ekonomiska situationen reviderades när det gäller den offentliga ekonomin samt finans- och sektorräkenskaperna

I översikten över coronasituationen sammanställer vi ny statistik och bakgrundstexter om coronasituationen. I översikten över den ekonomiska situationen har uppgifterna om den offentliga ekonomin samt finans- och sektorräkenskaperna uppdaterats.

Fler nyheter

Kontaktinformation

Kontaktinformation

Kontaktinformation för media

Senast uppdaterad 15.1.2021