Aktuellt

Nyheter

21.4.2021 Finland medlem av FN:s statistikkommission 2022–2025

FN:s ekonomiska och sociala råd har valt Finland som medlem av FN:s statistikkommission för perioden 1.1.2022–31.12.2025. Finland representeras i statistikkommissionen av Statistikcentralens generaldirektör Markus Sovala. 

1.4.2021 Ny tidtabell för statistiken över kommunalvalet har publicerats

På grund av att kommunalvalet flyttades fram har också publiceringstidtabellen för Statistikcentralens statistik över kommunalvalet ändrats. Se nya publikationstider för bakgrundsanalyser och valresultat.

3.3.2021 Finländarna pendlade mest till Sverige

I slutet av år 2015 arbetade totalt 2 400 finländare i ett annat nordiskt land. Av dem reste över hälften till Sverige för att arbeta och drygt 40 procent till Norge.

Fler nyheter

Beställ nyheter

Beställ nyheter om nya statistikuppgifter, produkter och tjänster samt andra aktuella ärenden till din e-post. Du får ett meddelande genast då uppgifterna har publicerats.

Du kan också följa statistiska offentliggöranden via våra RSS-flöden.

Sociala medier

På vårt Twitter-konto finns aktuella plock ur statistiken.

Kontaktinformation

Kontaktinformation

Kontaktinformation för media

Senast uppdaterad 23.4.2021