Aktuellt

Nyheter

20.7.2021 Ändringar i uppgifterna om arbetslösheten för början av året

När det gäller definitionen av arbetslösa har det upptäckts en liten skillnad mellan de uppgifter som lämnas till Eurostat och de nationella uppgifterna.

18.6.2021 Finland i siffror 2021 berättar om oss alla

Statistikcentralens färska publikation Finland i siffror 2021 handlar om oss och det samhälle vi lever i. I statistiken ingår varje finländare, hem, skola, arbetsplats och kommun.

27.5.2021 Kvartalsuppgifterna om kommunernas ekonomi har för första gången publicerats i tjänsten Granskakommuner.fi

Ansvaret för insamlingen av kommunernas ekonomiska information överfördes för kvartalsuppgifternas del från Statistikcentralen till Statskontoret i början av 2021. Nu finns den kommunala ekonomins första utfallsuppgifter som rapporteras kvartalsvis i Statskontorets tjänst Granskakommuner.fi.

Fler nyheter

Beställ nyheter

Beställ nyheter om nya statistikuppgifter, produkter och tjänster samt andra aktuella ärenden till din e-post. Du får ett meddelande genast då uppgifterna har publicerats.

Du kan också följa statistiska offentliggöranden via våra RSS-flöden.

Sociala medier

På vårt Twitter-konto finns aktuella plock ur statistiken.

Kontaktinformation

Kontaktinformation

Kontaktinformation för media

Senast uppdaterad 23.7.2021