Aktuellt

Nyheter

5.4.2022 Avsnittet Statistiska uppgifter på Statistikcentralens webbplats har reviderats

Statistikcentralen har reviderat den viktigaste delen av sin webbplats, dvs. avsnittet Statistiska uppgifter. Nu hittar du de senaste statistikuppgifterna ännu lättare.

25.3.2022 Förändringar i arbetsmarknadsstatistiken i och med införandet av välfärdsområden

Välfärdsområdena ingår i arbetsmarknadsstatistiken fr.o.m. år 2023. Revideringen medför ändringar i datainsamlingarna, datasystemen och statistikpublikationerna.

10.3.2022 Ett gemensamt verktyg för kvalitetskontroll av information utvecklas

Att se till att information håller hög kvalitet är en viktig del av hållbar informationshantering. Därför kommer det under våren att tas fram gemensamma spelregler för kvalitetskontroll av den information som produceras inom den offentliga förvaltningen.

Fler nyheter

Beställ nyheter

Beställ nyheter om nya statistikuppgifter, produkter och tjänster samt andra aktuella ärenden till din e-post. Du får ett meddelande genast då uppgifterna har publicerats.

Sociala medier

På vårt Twitter-konto finns aktuella plock ur statistiken.

Kontaktinformation

Kontaktinformation

Kontaktinformation för media

Senast uppdaterad 27.5.2022