Aktuellt

Nyheter

25.2.2020 Vår statistikutbildning erbjuder ett mångsidigt infopaket för kommuner

Under kursen bekantar du dig med Statistikcentralens öppna statistikdatabaser och öppna data, lär dig grunderna i självständig informationssökning samt får höra senaste statistikuppgifter om befolkningsprognosen, lönerna inom kommunsektorn och vägtrafikolyckor i ljuset av geodatamaterial. Anmäl dig till kursen.

20.2.2020 Trafikstatistiken koncentreras till Statistikcentralen

Statistikcentralen börjar under år 2020 publicera flera officiella trafikstatistikgrenar som tidigare publicerats av Trafik- och kommunikationsverket Traficom. Den officiella statistikföringen av trafiken koncentreras till Statistikcentralen på beslut av Traficom, Trafikledsverket och Statistikcentralen.

12.2.2020 Inkomststatistik publiceras i mars

Statistiken över skattepliktiga inkomster publiceras 9.3.2020, inkomstfördelningsstatistikens inkomstskillnader 10.3.2020 och regional utveckling av inkomster 11.3.2020. Läs mera.

10.2.2020 Flera trafikstatistikgrenar övergår från Traficom till Statistikcentralen

Statistikcentralen börjar fr.o.m. februari publicera flera officiella statistikgrenar med anknytning till trafik. Tidigare har dessa publicerats av Traficom. Det är fråga om statistik över handelsflottan, inrikes sjötrafik och utrikes sjöfart samt järnvägsstatistik och statistik över vägtrafik. Läs mera.

7.2.2020 Arbetskraftsundersökningen 60 år: statistikföringen av arbetskraften utvecklas i takt med att samhället förändras

Statistikföringen av arbetsmarknaden har utvecklats i takt med att samhällets informationsbehov förändrats. Statistikföringen idag försöker allt noggrannare beskriva arbetets olika former. Samtidigt producerar arbetskraftsundersökningen allt mer aktuell information om de senaste konjunktursvängningarna.

Ändringar i statistiken

11.2.2020 Inkomststatistik publiceras i mars

30.1.2020 Flera trafikstatistikgrenar övergår från Traficom till Statistikcentralen

24.1.2020 I statistiken Aktiebostadspriser publiceras tillsvidare inte priserna på gamla aktiebostäder

Fler ändringar i statistiken

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senast uppdaterad 21.2.2020