Aktuellt

Nyheter

5.3.2024 Statistikcentralen reviderar sin statistikföring av löner år 2025

I och med revideringen framställs lönestatistiken för statistikåret 2024 i stor utsträckning på basis av uppgifter ur inkomstregistret. I stället för den nuvarande lönestatistiken, där olika sektorer statistikförs separat, kommer uppgifterna att publiceras under en och samma statistikgren. 

6.2.2024 Opartiskhet och tillförlitlighet är Statistikcentralens trumfkort

Enligt Taloustutkimus kundundersökning anser informationsanvändarna att den information som Statistikcentralen producerar är opartisk och tillförlitlig. Informationen upplevs också beskriva viktiga fenomen. Som helhet fick Statistikcentralens verksamhet skolvitsordet 8,6. 

1.2.2024 Basåret för kortsiktig konjunkturstatistik byts ut

Den kortsiktiga konjunkturstatistiken revideras i samband med publiceringen av uppgifterna för år 2024 då referenstidpunkten, dvs. basåret, uppdateras från 2015 till 2021.

Fler nyheter

Beställ nyheter

Beställ nyheter om nya statistikuppgifter, produkter och tjänster samt andra aktuella ärenden till din e-post. Du får ett meddelande genast då uppgifterna har publicerats.

Sociala medier

På vårt Twitter-konto finns aktuella plock ur statistiken.

Kontaktinformation

Kontaktinformation

Kontaktinformation för media

Senast uppdaterad 12.4.2024