För media

När du behöver hjälp med att hitta statistik eller kontrollera begrepp

 • Kontakta informationstjänsten: info@stat.fi, tfn 029 551 2220. Informationstjänsten hänvisar dig till en expert inom en viss statistikgren.
 • Om ditt ärende gäller en större helhet skicka din fråga gärna per e-post.
 • Vänligen ange när du behöver uppgifterna.

När du planerar en intervju

 • Kontakta kontaktpersonerna som nämns i offentliggörandena eller fråga råd av informationstjänsten info@stat.fi, tfn 029 551 2220 eller kommunikationen viestinta@stat.fi.
 • Kontaktinformationen till de ansvariga för de statistiska offentliggörandena finns i slutet av varje offentliggörande.

När du vill beställa en separat utredning för ditt eget behov

 • Om ditt ärende gäller befolkningsstatistik kontakta våra specialtjänster: erityspalvelut@stat.fi
 • Om ditt ärende gäller företagsstatistik kontakta vårt företagsregister: yrek@stat.fi
 • När det gäller övriga beställningar kontakta informationstjänsten: info@stat.fi, tfn 029 551 2220

Om du vill veta mer om Statistikcentralens kommunikationstjänst, mediasamarbete eller evenemang

Grafiska manual

Statistikcentralens grafiska manual

Kommunikationsexperter

e-post: fornamn.efternamn@stat.fi

 • Kommunikationsexpert Jaana Majalahti
  tfn 029 551 3251, Twitter @jaamaajaa
 • Kommunikationsexpert Tuomas Lehto
  tfn 029 551 3404, Twitter @LehtoTuomas
 • Kommunikationsexpert Erja Seppänen
  tfn 029 551 2569, Twitter @SeppanenErja
 • Kommunikationsexpert Jarmo Partanen
  tfn 029 551 3577, Twitter @PartanenJarmo
 • Kommunikationsexpert Aki Harju
  tfn 029 551 3715, Twitter @HarjunAki
 • Kommunikationsexpert Jaana Andelin
  tfn 029 551 2920, Twitter @JaanaAndelin
 • Evenemangskoordinator Leila Kaunisharju
  tfn 029 551 6369, Twitter @LeilaKaunisharj
 • Kommunikationschef Mervi Ukkonen
  tfn 029 551 2235, Twitter @MerviUkkonen
 • Kommunikationsdirektör Hanna Ikäheimo
  tfn 029 551 3025, Twitter @hannaika