På grund av underhållsarbete förekommer det avbrott i vår webbtjänst mellan 20.5 kl. 16 och 23.5 kl. 8.

StatFin-databasen

Söker du statistiksiffror? Ta ut siffror ur StatFin-databasen.

Bläddra i databastabeller

Vi reviderar våra webbsidor

Vi har reviderat statistiksidorna på vår webbplats. Vi satsade på att göra det lättare att hitta statistisk information samtidigt som vi fokuserade på webbplatsens mobila användbarhet och tillgänglighet. Revideringen av vår webbplats fortsätter senare bit för bit.
Läs mer om revideringen

Vi reviderar våra webbsidor

Nyheter

Ett gemensamt verktyg för kvalitetskontroll av information utvecklas

10.3.2022

Att se till att information håller hög kvalitet är en viktig del av hållbar informationshantering. Därför kommer det under våren att tas fram gemensamma spelregler för kvalitetskontroll av den information som produceras inom den offentliga förvaltningen.

Driften av tjänsten Findikator avbryts

23.2.2022

Statistikcentralen har nu tyvärr blivit tvungen att besluta om att avstå från upprätthållandet av tjänsten Findikator, vilket innebär att man i slutet av februari slutar uppdatera uppgifterna med uppgifter från andra informationsproducenter och att tjänsten stängs 15.3.