Statistikrutnät 5 km x 5 km

5 km x 5 km rutnät som täcker hela Finland. Statistikrutnätet innehåller alla rutor i Finland.

Rutans referensposition är koordinaterna i rutans vänstra nedre hörn. Varje ruta har en ID-kod enligt nationell praxis (löpande numrering).

En mer detaljerad beskrivning av materialet finns i Paikkatietohakemisto

Hjälptabell vid tolkning av rutmaterial

Ladda ned Statistikrutnätet 5 km – kommunnyckel i Excel-format (ca 1 Mb). Du kan öppna filen direkt i tabellkalkylprogrammet.

Ladda ned Statistikrutnätet 5 km – kommunnyckel i CSV-format (ca 650 kb) till din egen dator. Du kan öppna filen till exempel via ett tabellkalkylprogram. Du kan då välja text som format för uppgifterna i kolumnerna så att kommunkodernas förnollor finns kvar.

Beskrivning av hjälptabellen

Statistikrutnätet 5 km - kommunnyckeln innehåller kommunkoderna från år 2020 årligen. Rutan får den kommuns kod vars areal är den största i rutan. Lägesuppgifterna har definierats i EUREF-FIN-koordinatsystemet.

nro
Statistikrutans ID-kod, nationell löpande numrering
grid_inspire
Statistikrutans ID-kod, rutkod endtgt INSPIRE-specifikation
euref_x
X-koordinaten i rutans vänstra nedre hörn
euref_y
Y-koordinaten i rutans vänstra nedre hörn
kun2020...
Kommunkoden i textformat
kunnro2020...
Kommunkoden i nummerformat