Rutdata över befolkningen 5 km x 5 km

Folkmängd per 5 km x 5 km ruta. Folkmängd på referensårets sista dag (31.12.) efter åldersgrupp.

En mer detaljerad beskrivning av materialet finns i Paikkatietohakemisto.

Adresser till gränssnittstjänster

Via dessa adresser får du tillgång till gränssnittstjänsterna i geodataprogrammet:

Nationella material:

  • WMS-tjänster: https://geo.stat.fi/geoserver/vaestoruutu/wms           
  • WFS-tjänster: https://geo.stat.fi/geoserver/vaestoruutu/wfs

INSPIRE-material:

  • WMS-tjänster: Ingen egen visningstjänst
  • OGC API – Features-tjänster: https://geo.stat.fi/inspire/ogc/api/pd