Paavo – Öppen data efter postnummerområde

Paavo - Öppen data efter postnummerområde innehåller följande geodatamaterial:

  • Statistikmaterialet sammanslaget med kartmaterialet efter postnummerområde
  • Kartmaterial efter postnummerområde
  • Kartmaterial efter postnummerområde som sträcker sig ända till havsområdena

Statistikmaterialet lämpar sig för utförande av olika regionala analyser. Materialet innehåller uppgifter om boendestruktur, utbildningsnivå, invånarnas och hushållens inkomster, hushållens storlek och levnadsskede, byggnader och bostäder, arbetsplatser samt invånarnas huvudsakliga verksamhet.

Det finns två olika versioner av kartmaterialet: versionen för kartvisualisering, som är avgränsad med strandlinje, samt en version som sträcker sig ända till havsområdena och har producerats främst för framställning av statistik. Kartmaterialet innehåller postnummerområdenas arealer samt kommunkoderna som fastställts för postnummerområdena.

Beskrivning av variablerna i materialet

Materialet omfattas av datasekretess. Skyddade uppgifter är markerade med -1. Nya uppgifter uppdateras årligen i januari.

Mera information om statistikmaterialet på Paavos ingångssida. 

Adresser till gränssnittstjänster

Via dessa adresser får du tillgång till gränssnittstjänsterna i geodataprogrammet:

Nationella material:     

  • WMS-tjänster: https://geo.stat.fi/geoserver/postialue/wms
  • WFS-tjänster: https://geo.stat.fi/geoserver/postialue/wfs