Tietosisältö

Muuttujaluettelo 2024

Paavo 2024 sisältää seuraavat tietoryhmät (suluissa uusimman tilastoaineiston ajankohta). PxWeb-tietokannassa tilastotiedot ovat alkaen tilastovuodesta 2010, mutta paikkatietoaineistossa vain uusimmalta vuodelta:

Asukasrakenne (31.12.2022)
 • Asukkaat yhteensä
 • Naiset
 • Miehet
 • Asukkaiden keski-ikä
 • 0–2-vuotiaat
 • 3–6-vuotiaat
 • 7–12-vuotiaat
 • 13–15-vuotiaat
 • 16–17-vuotiaat
 • 18–19-vuotiaat
 • 20–24-vuotiaat
 • 25–29-vuotiaat
 • 30–34-vuotiaat
 • 35–39-vuotiaat
 • 40–44-vuotiaat
 • 45–49-vuotiaat
 • 50–54-vuotiaat
 • 55–59-vuotiaat
 • 60–64-vuotiaat
 • 65–69-vuotiaat
 • 70–74-vuotiaat
 • 75–79-vuotiaat
 • 80–84-vuotiaat
 • 85-vuotiaat –
Asukkaiden koulutusaste (31.12.2022)
 • 18 vuotta täyttäneet yhteensä  
 • Perusasteen suorittaneet
 • Koulutetut
 • Ylioppilastutkinnon suorittaneet
 • Ammatillisen tutkinnon suorittaneet
 • Alimman korkea-asteen tai alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet
 • Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet
Asukkaiden käytettävissä olevat rahatulot (31.12.2022)
 • 18 vuotta täyttäneet yhteensä  
 • Asukkaiden keskitulot
 • Asukkaiden mediaanitulot
 • Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat asukkaat
 • Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat asukkaat
 • Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat asukkaat
 • Asukkaiden ostovoimakertymä
Talouksien koko ja elämävaihe (31.12.2022)
 • Taloudet yhteensä
 • Talouksien keskikoko
 • Asumisväljyys
 • Yksinasuvien taloudet
 • Yksinasuvien nuorten taloudet (-34 v.)
 • Lapsettomat nuorten parien taloudet (-34 v.)
 • Lapsitaloudet (0-17 v. lapsia)
 • Pienten lasten taloudet (alle 3 v. lapsia)
 • Alle kouluikäisten lasten taloudet (alle 7 v. lapsia)
 • Kouluikäisten lasten taloudet (7-12 v. lapsia)
 • Teini-ikäisten taloudet (13-17 v.)
 • Yhden vanhemman taloudet
 • Aikuisten taloudet (18-64 v.)
 • Eläkeläisten taloudet (65 v. -)
 • Omistusasunnoissa asuvat taloudet
 • Vuokra- ja asumisoikeusasunnoissa asuvat taloudet
 • Muissa asunnoissa asuvat taloudet
Talouksien käytettävissä olevat rahatulot (31.12.2022)
 • Taloudet yhteensä
 • Talouksien keskitulot
 • Talouksien mediaanitulot
 • Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat taloudet
 • Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat taloudet
 • Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat taloudet
 • Talouksien ostovoimakertymä
Rakennukset ja asuminen (31.12.2022)
 • Kesämökit yhteensä
 • Rakennukset yhteensä
 • Muut rakennukset
 • Asuinrakennukset
 • Asunnot
 • Asuntojen keskipinta-ala
 • Pientaloasunnot
 • Kerrostaloasunnot
 • Muut asunnot
Työpaikat toimialoittain (31.12.2022)
 • Työpaikat yhteensä
 • Alkutuotanto
 • Jalostus
 • Palvelut
 • A  Maatalous, metsätalous ja kalatalous
 • B  Kaivostoiminta ja louhinta
 • C  Teollisuus
 • D  Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta
 • E   Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto ja muu ympäristön puhtaanapito
 • F   Rakentaminen
 • G  Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus
 • H  Kuljetus ja varastointi
 • I    Majoitus- ja ravitsemistoiminta
 • J   Informaatio ja viestintä
 • K  Rahoitus- ja vakuutustoiminta
 • L   Kiinteistöalan toiminta
 • M  Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta
 • N  Hallinto- ja tukipalvelutoiminta
 • O  Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus
 • P   Koulutus
 • Q  Terveys- ja sosiaalipalvelut
 • R  Taiteet, viihde ja virkistys
 • S   Muu palvelutoiminta
 • T   Kotitalouksien toiminta työnantajina; kotitalouksien eriyttämätön toiminta tavaroiden ja palveluiden tuottamiseksi omaan käyttöön
 • U  Kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten toiminta
 • X  Toimiala tuntematon
Asukkaiden pääasiallinen toiminta (31.12.2022)
 • Asukkaat yhteensä
 • Työlliset
 • Työttömät
 • Lapset 0-14-vuotiaat
 • Opiskelijat
 • Eläkeläiset
 • Muut (työvoiman ulkopuolella olevat)

Aineiston laajat kuvaukset

Postinumeroalueiden sijainti kunnassa ja muilla alueilla