Statistikrutnät 1 km x 1 km

1 km x 1 km rutnät som täcker hela Finland. Statistikrutnätet innehåller alla rutor i Finland.

Rutans referensposition är koordinaterna i rutans vänstra nedre hörn. Varje ruta har en ID-kod enligt nationell praxis (löpande numrering).

En mer detaljerad beskrivning av materialet finns i Paikkatietohakemisto.

Kartvy

Kartvy som tagits ur Paikkatietoikkuna (geodatafönstret) med ett utdrag ur materialet i Statistikrutnätet 1 km x 1 km. Genom att zooma ut kartan får du en bredare vy.

 

Anvisning för användning av kartor

Kartnivåerna visas då du klickar på kartnivå logo uppe.
Flytta på kartan i önskad riktning genom att dra den.
Zooma in/ut tills du når önskad skalnivå genom att klicka på tecknen (+) och (–).
Objekt på kartan innehåller ofta tilläggsuppgifter. Genom att klicka på ett objekt kan du se uppgifterna.
Återställ kartan till den tidigare kartvyn genom att klicka på höger musknapp och uppdatera-funktionen.

Hjälptabell vid tolkning av rutmaterial

Ladda ned Statistikrutnätet 1 km – kommunnyckel i Excel-format (ca 39 Mb). Du kan öppna filen direkt i tabellkalkylprogrammet.

Ladda ned Statistikrutnätet 1 km – kommunnyckel i CSV-format (ca 62 Mb) till din egen dator. Du kan öppna filen till exempel via ett tabellkalkylprogram. Du kan då välja text som format för uppgifterna i kolumnerna så att kommunkodernas förnollor finns kvar.

Beskrivning av hjälptabellen

Statistikrutnätet 1 km - kommunnyckeln innehåller kommunkoderna år 2005 och från år 2010 årligen. Rutan får den kommuns kod vars areal är den största i rutan. Lägesuppgifterna har definierats i EUREF-FIN-koordinatsystemet.

nro
Statistikrutans ID-kod, nationell löpande numrering
grid_inspire
Statistikrutans ID-kod, rutkod enligt INSPIRE-specifikation
euref_x
X-koordinaten i rutans vänstra nedre hörn
euref_y
Y-koordinaten i rutans vänstra nedre hörn
kun2005...
Kommunkoden i textformat
kunnro2005...
Kommunkoden i nummerformat