Aluetietotuotteet

Tilastokeskuksen aluetuotteet tarjoavat monipuolisen valikoiman alueellista tietoa eri aluejakojen mukaan. Usein tiedot ovat summattavissa ylemmälle aluetasolle, esim. kuntatiedon perusteella voidaan tuottaa myös maakunnittainen tieto. Osa tuotteista on maksullisia.

Löydät aluetason tietoa myös tilastojemme kotisivuilta ja tilastojulkistuksista.

Jos valmiit tuotteemme eivät vastaa tarpeitasi, ota yhteyttä tietopalveluumme: info@tilastokeskus.fi, p. 029 551 2220.

Maksuttomat aluetuotteet

Tuote Tuotteen kuvaus Tarkin aluetaso
StatFin Keskeiset tilastotiedot kaikista Tilastokeskuksen tuottamista tilastoista maksutta. Tietokanta sisältää Suomea koskevaa keskeistä tilastotietoa suomen, ruotsin ja englannin kielellä. Lue lisää StatFin-tietokannasta. Kunta
Kuntien avainluvut Keskeiset avainluvut kaikista Suomen kunnista taulukkomuodossa, kuvioina ja karttoina. Lue lisää Kuntien avainluvuista. Kunta
Kuntien raportoimat talous- ja toimintatiedot Kuntien ja kuntayhtymien Tilastokeskukselle raportoimat tiedot koottuina omaan palveluunsa.Tiedot ovat kuntien itsensä ilmoittamia, eikä Tilastokeskus ole vastuussa niiden sisällöstä tai laadusta. Lue lisää kuntien raportoimista taloustiedoista Kunta
Paavo-postinumeroaluetilastot Postinumeroalueittaista tilastotietoa ja kartta-aineistoja tietokannassa ja avoimena datana. Myös interaktiivisia, valmiita kuvioita alueiden vertailuun. Lue lisää Paavo-palvelusta. Postinumeroalue
Tieliikenneonnettomuudet Tietokantataulukoita ja valmiita kuvioita tieliikenneonnettomuuksista. Toteutettu yhteistyössä muiden organisaatioiden kanssa. Katso myös tieliikenneonnettomuudet paikkatietona. Lue lisää Tieliikenneonnettomuuksista. Kunta
Paikkatietoaineistot Avoimia paikkatietoaineistoja verkossa katselua (WMS) ja siirtämistä (WFS) varten. Kunta, sijaintikoordinaatit
Vaalikarttapalvelu Vaalien tulokset kartalla eri aluetasoilla, mukana mm. puolueiden ja ehdokkaiden kannatukset sekä äänestysaktiivisuus. Kunta, isoimmissa kunnissa 
äänestysalue 
Aluetiedon julkaisuja Kuntakatsaukset ja seutukunta- ja maakuntakatsaukset pdf-muodossa. Kunta
Historialliset aineistot Digitoituja historiallisia tilastojulkaisuja Kansallisarkiston Doria-tietokannassa. Kunta
Toimipaikkalaskuri Toimipaikkalaskurilla voit tarkastella toimipaikkojen lukumääriä alueittain, toimialoittain ja henkilöstön suuruusluokittain. Lue lisää Toimipaikkalaskurista. Postinumeroalue

Maksulliset aluetuotteet

Tuote

Tuotteen kuvaus

Tarkin aluetaso

Kirjautuminen

AlueOnline Aluetietoa valmiina teemakarttoina ja kuvioina. Kunta Toimitus sopimuksen mukaan.
Kaupunki- ja seutuindikaattorit Kaupunkien ja kaupunkiseutujen toimintaa kuvaavia aikasarjoja taulukkomuodossa.  Kunta Kirjaudu Kaupunki- ja seutuindikaattorit -tietokantaan
Kunnittaiset toimipaikkatilastot (KunTo) Toimipaikkatilastoja toimialaluokituksen 5-numerotasolla ja alueittain.  Kunta Kirjaudu Kunnittainen toimipaikkatilasto -tietokantaan
Maaseutuindikaattorit Keskeiset maaseutualueiden kehitystä kuvaavat tunnusluvut.  Kunta Kirjaudu Maaseutuindikaattorit -tietokantaan
Ruututietokanta Koordinaattipohjaisia tilastoaineistoja karttaruutuihin laskettuna, mikä mahdollistaa alueiden tarkastelun hallinnollisista rajoista riippumatta. 250 m x 250 m
-karttaruutu
Kirjaudu Ruututietokantaan
SeutuNet Voit tilata omiin tarpeisiisi sopivaa aluetietoa PowerPoint-kuvioina ja taulukkoina. Kuvat ovat kaikille avoimesti saatavilla. Kunnan osa-alue Kirjautuminen kunkin taulukkopaketin kohdalta.
Tilastokeskuksen tuottama ruutuaineisto yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmään (YKR) Yhdyskuntarakenteen eri ominaisuuksia kuvaava valtakunnallinen paikkatietoaineisto. Aineisto sisältää muun muassa 250 m x 250 m -ruuduittaisia aikasarjatietoja vuodesta 1980 lähtien. 250 m x 250 m
-karttaruutu

YKR-ruutuaineistojen käyttö edellyttää Liiteri-sopimuksen tekemistä Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) kanssa.

 

Toimialoittainen yritystietopalvelu

Tilastokeskuksen toimialoittainen yritystietopalvelu sisältää monipuolisesti yritystoimintaa kuvaavia aineistoja. Osa aineistosta on koko maan tasoista, osa ulottuu aina kuntatasolle saakka.

Kunta Kirjaudu Toimialoittaiseen yritystietopalveluun (kullakin osiolla oma kirjautuminen)
Väestötilastopalvelu Tarkat väestötilastotiedot eri aluejaoilla koko maasta. Palvelu muodostuu kahdeksasta itsenäisestä tietokannasta, joista on seuraavilla riveillä tarkempi esittely. Kunnan osa-alue Väestötilastopalvelun tietokantoihin kirjaudutaan kuhunkin erikseen.
Väestötilastopalvelu: Asunnot, rakennukset ja kesämökit Tuoreimmat asunto-, rakennus- ja kesämökkikannan tiedot tietokannassa.  Kunnan osa-alue Kirjaudu Asunnot, rakennukset ja kesämökit -tietokantaan
Väestötilastopalvelu: Elinkeinorakenne ja työssäkäynti Alueittaista tietoa elinkeinorakenteesta, alueella asuvista työllisistä ja työttömistä, alueen työpaikoista toimialoittain sekä pendelöinnistä. Kunnan osa-alue Kirjaudu Elinkeinorakenne ja työssäkäynti -tietokantaan
Väestötilastopalvelu: Muuttaneiden taustatiedot Maassamuutto ja siirtolaisuus muuttajien pääasiallisen toiminnan, toimialan, tulojen, koulutusasteen ja iän mukaan tietokannassa. Kunta Kirjaudu Muuttaneiden taustatiedot -tietokantaan
Väestötilastopalvelu: Muuttoliike ja väestönmuutokset Kuntien välinen muuttoliike sekä maahan- ja maastamuutto. Lisäksi taulukoita syntyneistä ja kuolleista sekä avioliitoista ja avioeroista kunnittain. Kunnan osa-alue Kirjaudu Muuttoliike ja väestönmuutokset -tietokantaan
Väestötilastopalvelu: Perheet ja asuntokunnat Tietokannan taulukot sisältävät tietoja asuntokunnista ja asuntoväestöstä, asuinoloista ja perheistä. Kunnan osa-alue Kirjaudu Perheet ja asuntokunnat -tietokantaan
Väestötilastopalvelu: Väestönmuutosten kuukausitiedot Kuukausittain tuoreimmat väestönmuutosten ennakkotiedot, ml. ennakkoväkiluku. Kunta Kirjaudu Väestönmuutosten kuukausitiedot -tietokantaan
Väestötilastopalvelu: Väestörakenne Väestötietoa alueittain 1- ja 5-vuotisikäryhmittäin sukupuolen, siviilisäädyn, kielen ja kansalaisuuden mukaan. Kunnan osa-alue Kirjaudu Väestörakenne-tietokantaan