Asunnot, rakennukset ja kesämökit

Asunnot, rakennukset ja kesämökit -tietokannasta löytyvät tuoreimmat asunto-, rakennus- ja kesämökkikannan tiedot ajankohdalta 31.12.2018. Lisäksi tietokanta sisältää vastaavat asunto-, rakennus- ja kesämökkikannan tiedot vuosilta 2015-2017.

 

Tietokannan taulukot sisältävät tietoja asunnoista mm. talotyypin, hallintaperusteen, käytössäolotilanteen, asumisväljyyden ja pinta-alan mukaan, rakennuksista mm. käyttötarkoituksen, rakennusvuoden, varusteiden ja lämmitystavan mukaan sekä kesämökeistä sijaintikunnan, omistajan kotikunnan ja rakennusvuoden mukaan.

 

Tietokannan tiedot voidaan taulukoida mm. seuraavilla aluejaoilla: kunnittain, seutukunnittain, maakunnittain, ELY-keskuksittain, AVI-alueittain sekä koko maan tasolla. Lisäksi osa tiedoista voidaan taulukoida kunnan osa-alueittain (kunnan suur-, tilasto- ja pienalueittain).