Bostäder, byggnader och fritidshus

Databasen innehåller de färskaste uppgifterna om bostäder, byggnader och fritidshus för tidpunkten 31.12.2023. Dessutom ingår motsvarande uppgifter för åren 2010–2022.

Logga in i databasen

Databasens innehåll

Tabellerna i databasen innehåller uppgifter om bostäder bl.a. efter hustyp, upplåtelseform, användning, boenderymlighet och golvyta och om byggnader bl.a. efter användning, byggår, utrustning och uppvärmningssätt samt om fritidshus efter kommun, ägarens hemkommun och byggnadsår.

Tillgängliga områdesindelningar

Uppgifterna i databasen kan tabelleras bl.a. med följande områdesindelningar: kommun, ekonomisk region, landskap, närings-, trafik- och miljöcentral samt hela landet. Dessutom kan vissa uppgifter tabelleras efter kommunens delområde (kommunens storområde, statistikområde och småområde).