Muuttoliike ja väestönmuutokset

Muuttoliike ja väestönmuutokset -tietokanta sisältää tuoreimmat väestönmuutostiedot vuodelta 2022. Lisäksi tietokanta sisältää vastaavat väestönmuutostiedot vuosilta 2010–2021.

Kirjaudu tietokantaan (tilaajille)

Tietokannan sisältö

Tietokanta sisältää taulukoita eri väestönmuutostiedoista, kuten mm. kuntien välisestä muuttoliikkeestä ikäryhmittäin, sukupuolen ja koulutusasteen mukaan sekä tiedot syntyneistä ja kuolleista. Taulukoiden sisällöt on kuvattu tarkemmin taulukko- ja muuttujaluettelossa.

Saatavilla olevat aluejaot

Taulukkotiedot voidaan taulukoida mm. seuraavilla aluejaoilla: kunnittain, seutukunnittain, maakunnittain, ELY-keskuksittain, AVI-alueittain sekä koko maan tasolla. Lisäksi osa tiedoista voidaan taulukoida kunnan osa-alueittain (kunnan suur-, tilasto- ja pienalueittain).