Väestörakenne

Väestörakenne-tietokanta sisältää tuoreimmat väestörakennetiedot ajankohdalta 31.12.2023. Lisäksi tietokanta sisältää vastaavat väestörakennetiedot vuosilta 2010–2022.

Kirjaudu tietokantaan (tilaajille)

Tietokannan sisältö

Tietokannan taulukot sisältävät tietoa väestöstä mm.

  • 1- ja 5-vuotisikäryhmittäin
  • sukupuolen mukaaan
  • siviilisäädyn mukaan
  • kielen mukaan
  • kansalaisuuden mukaan
  • syntymävaltion mukaan
  • syntyperän mukaan

Taulukoiden sisällöt on kuvattu tarkemmin taulukko- ja muuttujaluettelossa

Saatavilla olevat aluejaot

Taulukkotiedot voidaan taulukoida mm. seuraavilla aluejaoilla: kunnittain, seutukunnittain, maakunnittain, hyvinvointialueittain, ELY-keskuksittain sekä koko maan tasolla. Lisäksi osa tiedoista voidaan taulukoida kunnan osa-alueittain (kunnan suur-, tilasto- ja pienalueittain).

Etsitkö maksutonta tietoa väestörakenteesta?

Väestörakenne-tietokanta on maksullinen palvelu, mutta väestörakennetilasto ja sen taulukot ovat kaikkien käytettävissä maksutta.