Kestävän kehityksen YK-indikaattorit - Agenda2030

YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelmassa on määritelty 17 globaalia tavoitetta, jotka ohjaavat kestävän kehityksen edistämistä. Näitä tavoitteita mitataan indikaattoreiden joukolla.

Kukin maa on sitoutunut tuottamaan maansa tiedot näistä globaaleista indikaattoreista. Suomessa tästä työstä vastaa Tilastokeskus.

Tarkastele kestävän kehityksen indikaattoreita

Kaikille globaaleille indikaattoreille ei ole tällä hetkellä tarjolla dataa kansallisista tai kansainvälisistä lähteistä. Tilastokeskus jatkaa tietojen täydentämistä tutkimalla uusia datalähteitä ja etsimällä mahdollisia korvaavia indikaattoreita.

Voit tutkia keskeisimpiä indikaattoreita tietokannassa, joka sisältää pitkiä aikasarjoina.

Kestävän kehityksen seuranta Suomessa

YK:n jäsenmaat sopivat vuonna 2015 kestävän kehityksen toimintaohjelmasta ja tavoitteista, jotka ohjaavat kestävän kehityksen edistämistä vuosina 2016–2030. Agenda2030 käsittää 17 globaalia tavoitetta ja 169 alatavoitetta (Sustainable Development Goals, SDGs).

Suomessa Tilastokeskus vastaa indikaattoritietojen kansallisesta keruusta, päivittämisestä ja julkaisusta. Tilastokeskus myös raportoi Suomea koskevat seurantaindikaattoritiedot.

Kaikille globaaleille indikaattoreille ei ole tällä hetkellä tarjolla dataa kansallisista tai kansainvälisistä lähteistä. Tilastokeskus jatkaa tietojen täydentämistä tutkimalla uusia datalähteitä ja etsimällä mahdollisia korvaavia indikaattoreita. Tietolähteiden täydentämiseksi tehdään myös kansainvälistä kehittämistyötä.

Valtioneuvoston kanslia ylläpitää kestävän kehityksen sivustoa, jolta löytyy tietoa muun muassa Agenda2030:n toimeenpanosta ja seurannasta Suomessa.

Suomen kestävän kehityksen indikaattoreiden maaraportti

Valtioneuvoston kanslia julkaisi toukokuussa 2020 Suomen Agenda2030 maaraportin. Raportin tilastoliitteen valmisteli Tilastokeskus. Julkaisu sisältää tilastoja ja kuvioita kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisesta. Raportti ja sen liitteet on julkaistu vain englanniksi.

Yhteistyökumppanit

Tietoa kestävän kehityksen indikaattoreista YK:n sivuilla