Tietoa teemoittain

Tilastokeskuksen tilastoissa on monipuolisesti tietoa yhteiskunnan eri aloista. Tällä sivulla on listattu vain erilliset teemasivustot. Lisää tilastotietoa eri aiheista löydät tilastosivuiltamme ja tilastotietokannoistamme.

Yhteiskunta ja yhdenvertaisuus

Maahanmuuttajat ja kotoutuminen
Keskeisimpiä tietoja maahanmuuttajataustaisesta väestöstä ja viime vuosien kansanvälisestä muuttoliikkeestä. Sivuilla kuvataan myös maahanmuuttajataustaisten kotoutumista Suomeen esimerkiksi työmarkkinatilastojen ja koulutustilastojen kautta.
Sukupuolistunut väkivalta ja lähisuhdeväkivalta
Uusi sivusto kokoaa sukupuolistunutta väkivaltaa ja lähisuhdeväkivaltaa käsittelevät Tilastokeskuksen tilastot ja julkaisut.
Sukupuolten tasa-arvo
Teemasivut kokoavat tilastotietoa naisten ja miesten asemasta ja sukupuolten välisestä tasa-arvosta Suomessa.

Kestävä kehitys ja ympäristö

Kasvihuonekaasuinventaario
Inventaariolaskelma, kasvihuonekaasujen kansallisen arviointijärjestelmän kuvaus sekä tärkeimmät inventaarioon liittyvät sopimukset, ohjeistot ja raportit.
Kestävä kehitys
Kestävän kehityksen YK-indikaattoreita eli SDG-indikaattoreita kuvioina ja taulukoina.
Kiertotalous
Kiertotalouden tavoitteena on siirtyä kehämäiseen malliin, jossa raaka-aineet, tuotteet ja energia kiertävät taloudessa mahdollisimman pitkään ja niitä kulutetaan maapallon kantokyvyn rajoissa. Teemasivustolla esitellään kiertotalousliiketoiminnan indikaattorit.
Ympäristötilinpito
Tilastotietoa, artikkeleita ja tietolähteitä ympäristötilinpidon alueelta, sekä ympäristötilinpidon kuvaus ja käsitteet.

Talous ja globalisaatio

Kansantalouden tilinpito
Eri näkökulmia valottavia tilastoja kansantalous ja julkinen talous -aihealueilta.
Ympäristötilinpito
Tilastotietoa, artikkeleita ja tietolähteitä ympäristötilinpidon alueelta, sekä ympäristötilinpidon kuvaus ja käsitteet.

Muita teemoja

Venäjän hyökkäys Ukrainaan
(Kotimaisen tilastotiedon opas)
Keskeisiä tilastotietoja ja -lähteitä niistä aiheista, joihin Venäjän hyökkäys Ukrainaan vaikuttaa Suomessa.
Koronavirus
Tilastotietoa ja -lähteitä koronaviruksen vaikutuksesta yhteiskuntaan.
Poimintoja tilastovuodesta
Tilastokoosteita äitien- ja isänpäivästä, naisten- ja miestenpäivästä sekä Suomen kesästä ja suomalaisten joulunvietosta.
Keskivertosuomalainen
Keskivertosuomalainen kertoo, millainen on keskimääräinen suomalainen.
Satavuotias Suomi tilastojen valossa
Suomi 100 -juhlavuodeksi koottuja tilastotietoja 100-vuotiaasta Suomesta.

Taulukoita teemoittain tilastotietokannoista

Teemasivujen lisäksi Tilastokeskuksella on monia tilastotietokantoja, joista saat helposti poimittuja lukuja eri aiheista. Tutustu tietokantoihin.

Päivitetty 6.2.2023