Tietoa teemoittain

Kansantalouden tilinpito
Eri näkökulmia valottavia tilastoja kansantalous ja julkinen talous -aihealueilta
Kasvihuonekaasuinventaario
Inventaariolaskelma, kasvihuonekaasujen kansallisen arviointijärjestelmän kuvaus sekä tärkeimmät inventaarioon liittyvät sopimukset, ohjeistot ja raportit
Kiertotalous
Kiertotalouden tavoitteena on siirtyä kehämäiseen malliin, jossa raaka-aineet, tuotteet ja energia kiertävät taloudessa mahdollisimman pitkään ja niitä kulutetaan maapallon kantokyvyn rajoissa. Teemasivustolla esitellään kiertotalousliiketoiminnan indikaattorit.
Maahanmuuttajat ja kotoutuminen
Teemasivustolla esitetään keskeisimpiä tietoja maahanmuuttajataustaisesta väestöstä ja viime vuosien kansanvälisestä muuttoliikkeestä. Sivuilla kuvataan myös maahanmuuttajataustaisten kotoutumista Suomeen esimerkiksi työmarkkinatilastojen ja koulutustilastojen kautta.
Poimintoja tilastovuodesta
Erilaisiin juhlapäiviin ja vuodenaikoihin liittyviä tilastokoosteita
Sukupuolten tasa-arvo
Sukupuolten välinen tasa-arvo suomalaisen yhteiskunnan eri osa-alueilla
Satavuotias Suomi tilastojen valossa
Tilastotietoa 100-vuotiaasta Suomesta.
Väestölaskenta
Väestölaskennan teemasivustolla julkaistaan artikkeleita ja tietoja väestölaskentatilastoista
Ympäristötilinpito
Tilastotietoa, artikkeleita ja tietolähteitä ympäristötilinpidon alueelta, sekä ympäristötilinpidon kuvaus ja käsitteet

 

Päivitetty 3.6.2021