Laskurit

Laskurit perustuvat tilastotietoihin ja niissä hyödynnetään suosittujen tilastojen rajapintoja. Voit käyttää laskureita kiinnostavien lukujen laskentaan ja tutustua samalla rajapintoihin sekä niiden tekniseen hyödyntämiseen. 

Sovellukset toimivat parhaiten uusimmilla Google Chrome- ja Firefox-selaimilla. Sovellusten toimintaa vanhoilla selainversioilla ei voida taata.

Oma talous -laskuri

Oma talous -laskurilla voit verrata oman kotitaloutesi tuloja, kulutusta ja varallisuutta muihin samassa tai eri elämäntilanteessa oleviin kotitalouksiin. Laskuriin syötettyjä tietoja ei tallenneta, eikä niitä käytetä tilastojen tuottamisessa.

Oma talous -laskuriin

Rahanarvonmuunnin

Rahanarvonmuunnin laskee elinkustannusindeksin avulla rahanarvonmuutoksen valitun aloitus- ja vertailuvuoden väliltä halutulle rahamäärälle. Se sisältää indeksit vuodesta 1952 lukien. Voit käyttää laskentaan sekä euro- että markkamääräisiä arvoja.

Rahanarvonmuuntimeen