Käyttöehdot

Tilastokeskus on aineistojen tuottaja ja tekijänoikeuden haltija, ellei tuotteen, tiedon tai palvelun yhteydessä erikseen toisin ilmoiteta.

 

Creative Commons Nimeä 4.0

 

Tilastokeskuksen avoimen datan aineistoja ja verkkopalvelun julkisia sisältöjä koskee Creative Commons Nimeä 4.0 -käyttölupa, joka on JHS 189 -suosituksen mukainen käyttölupa julkishallinnon avoimia tietoaineistoja varten. Se antaa oikeuden kopioida, muokata ja jakaa aineistoja edelleen joko alkuperäisessä tai muutetussa muodossa. Aineistoja voi myös yhdistää muihin aineistoihin ja käyttää sekä kaupallisiin että epäkaupallisiin tarkoituksiin.

Avoimeen aineistoon tulee liittää Creative Commons Nimeä 4.0 -käyttölupaa koskeva merkintä ja hyperlinkki käyttölupaan:

Esimerkki: Postinumeroaluerajat, Tilastokeskus. Aineisto on ladattu Tilastokeskuksen rajapintapalvelusta 13.10.2017 lisenssillä CC BY 4.0.

Aineistoa käytettäessä on nimettävä alkuperäislähde ja aineistoversion ajankohta (kursiivilla olevat tarvittaessa):

Esimerkki: Tilastokeskus, [tilaston/tuotteen nimi/palvelun nimi], [viitattu päivämäärä]

Vastaanottamalla, lataamalla tai muuten saattamalla aineistoja käyttöönsä käyttäjä hyväksyy nämä käyttöehdot.

Valokuvien ja kuvituskuvien tekijänoikeudet ovat tekijöillä tai Tilastokeskuksella. Ko. materiaalin käytöstä on aina sovittava erikseen.

Toimeksiantoina ja maksullisina palveluina tuotettavien tietojen käyttöehdot ovat sopimuskohtaisia. Muiden tuottajien tiedot ovat heidän käyttöehtojensa alaisia.