Px-tuoteperhe

Px-tuoteperhe (entinen PcAxis-tuoteperhe) on kokoelma tilastotaulukoiden jakeluun ja käsittelyyn kehitettyjä ohjelmia. Ne antavat monipuoliset mahdollisuudet isojenkin tilastotaulukoiden jakeluun, muokkaamiseen, rakenteiden muuttamiseen, taulukoiden yhdistämiseen, laskutoimitusten tekemiseen ja konvertoimiseen eri tiedostomuotoihin.

PxWeb

PxWeb on maksuton verkkopohjainen taulukkojakelujärjestelmä tilastontuottajille. Kaikki pohjoismaiset tilastovirastot käyttävät PxWeb-järjestelmää. Jakelujärjestelmästä löytyy lisätietoa Ruotsin tilastoviraston (SCB) sivuilta.

Kaikki Tilastokeskuksen tilastotietokannat on toteutettu PxWeb-jakeluratkaisulla. Tilastokeskuksen lisäksi myös osa muista SVT-tilaston tuottajista ylläpitää PxWeb-tietokantoja.

PxWin

PxWin on korvannut vanhan PcAxis-ohjelman. PxWin on loppukäyttäjän sovellus px-tiedostojen selaukseen ja muokkaukseen. Suosittelemme PxWin-ohjelmaa niille tiedonkäyttäjillemme, joilla on tarvetta käsitellä tehokkaasti moniulotteisia taulukoita. PxWin on käyttökelpoinen myös silloin, kun on tarvetta hakea taulukoita, jotka ovat liian suuria selaimessa tai tavallisessa taulukkolaskentaohjelmassa kokonaisina käsiteltäviksi. Ohjelmalla voi myös ottaa yhteyden PxWebApi-tietokantoihin ympäri maailmaa.

PxWin-asennusohjelma (aina uusin versio), kaikki Windows-versiot:

  • PxWin.zip, siirrettävä versio (ei tarvitse asennusta), voidaan käyttää sovelluksen päivittämiseen

Ohjelma on saatavissa myös Ruotsin tilastoviraston (SCB) sivuilta.

PxEdit ja PxJob

Ammattilaisille ja px-tiedostojen tuottajille suosittelemme taulukoiden käsittelyyn PxEdit-ohjelmaa. PxEdit-ohjelmalla voidaan muun muassa muodostaa px-tiedostoja erilaisista tietolähteistä, muokata tiedostoja manuaalisesti, ylläpitää ja rikastaa metatietoja, validoida px-tiedostoja, yhdistellä tietoaineistoja ja ajaa tietokantaraportteja. PxEdit sopii hyvin suurten tiedostojen käsittelyyn.

Ohjelman käyttö edellyttää PcAxis-tiedostomuodon perusteiden osaamista. Ohjeistus löytyy ohjelman asennuspaketista.

PxJob on PxEdit-ohjelman komentorivipohjainen versio, joka soveltuu vakiotoimintojen automatisointiin.

PxEdit 4.1 -asennuspaketti (aina uusin versio), Windows Vista ja sen jälkeiset versiot:

  • pxedit.zip, PxEdit 4.1 -asennusohjelma (zip-pakattu)
  • pxedit-update.zip, siirrettävä 4.1-versio (ei tarvitse asennusta), voidaan käyttää sovelluksen päivittämiseen

 

PcAxis (vanha ohjelmisto, jota ei tueta enää)

 

Asennusvaihtoehto 1: pca2008setup1.zip, ini-tiedosto on windows-hakemistossa zip-pakattuna (2011-10-19).

Asennusvaihtoehto 2: pca2008setup2.zip, ini-tiedosto on PcAxis-ohjelman hakemistossa zip-pakattuna (2011-10-19).

Asennusvaihtoehto 3: pca2008setup3.zip, pcaxisen.txt -tiedosto sisältää tiedon, mistä ini-tiedoston löytää.

Ini-tiedosto on lisätty c:\pcaxis\ini -hakemistoon sekä c:\pcaxis\temp -hakemistoon.

Käyttäjä voi vaihtaa toiseen hakemiston (zip) (2011-10-19).

Koulutus

Tilastokeskus järjestää koulutusta PxWeb-jakelutietokantojen suunnittelusta ja ylläpitäjän välineistä (PxWin ja PxEdit). Lisätietoja tilauskoulutuksesta.

Lisätietoja

Sähköposti: tietokannat@stat.fi

Lisätietoja ohjelmista ja niiden käytöstä saa myös Ruotsin tilastoviraston (SCB) ylläpitämältä Px-tuoteperheen kotisivulta.

Päivitetty 22.2.2024