Tilaa koulutusta

Onko organisaatiosi oppinut hyödyntämään tilastoja? Tiedätkö, mihin kaikkeen tilastotietoa voi käyttää?

Voit tilata Tilastokeskuksesta organisaatiosi tiedontarpeisiin räätälöidyn koulutuksen. Jotta koulutuksella pystytään vastaamaan mahdollisimman hyvin organisaatiossasi tunnistettuihin osaamiskapeikkoihin, on tärkeää, että sisältö suunnitellaan yhteistyössä. Kerro meille, mitä tarvitsette ja millaisesta tiedosta hyötyisitte eniten.

Koulutuksen hinta määräytyy koulutuskohtaisesti kurssin toteutustavasta ja laajuudesta sekä kestosta ja osallistujamäärästä riippuen. Koulutus voi vaihdella muutaman tunnin tai yhden päivän mittaisesta koulutuksesta useampipäiväisiin koulutuskokonaisuuksiin. Koulutus voidaan järjestää joko oman organisaatiosi tiloissa, Tilastokeskuksessa tai etäkoulutuksena.

Järjestämme myös kouluille ja oppilaitoksille vierailuja sekä paikan päälle Tilastokeskukseen että virtuaalisesti. Tervetuloa tutustumaan tilastojen maailmaan!

Ota yhteyttä, Tilastokeskuksen tilastoasiantuntijat ovat käytettävissäsi. 

Tilauskoulutusaiheiden kirjo on laaja

Tilastoalan yleisten aiheiden kirjo on laaja ja vaihtelee hyvin paljon tiedontarpeiden mukaan. Suosittuja aiheita ovat olleet esimerkiksi:

 • peruskäsitteet
 • otosten poiminta
 • laadun arviointi ja estimointi
 • PxWeb-tietokantatyöskentely
 • avoimen datan hyödyntäminen
 • alueelliset tilastotiedot

Tilastojen lukutaitoon liittyvät aiheet ovat olleet vahvassa kasvussa viime vuosina. Tarve faktatiedolle on suuri, kun netti ja some ovat tulvillaan kyseenalaista tietoa muistuttavaa "tutkittua tietoa". Olemme järjestäneet koulutusta esimerkiksi:

 • medialukutaidosta
 • luotettavan tiedon lähteistä
 • tilastotiedon visuaalisesta esittämisestä
 • tilastotiedon graafisista periaatteista
 • numerotiedon viestinnästä

Tilastotiedon ilmiöaluekohtainen kiinnostus on säilyttänyt suosionsa niin ikään. Kaikkiaan reilun 150 tilaston joukosta mielenkiintoista ja ajankohtaista kerrottavaa riittää joka hetki. Esimerkiksi seuraavista ilmiöalueista olemme järjestäneet koulutusta:

 • työelämä ja työolot
 • väestö ja väestön kehitys
 • kulttuurialan ilmiöt tilastoissa
 • ulkomaankauppa
 • kansantalouden tilinpito
 • indeksit, laskenta, hyöty ja käyttö