Toimiala Online

Toimiala Online -tilastopalvelusta saat ajantasaista tilastotietoa yritystoiminnan ja talouden toimialoittaisesta kehityksestä.

Tietokanta on toteutettu työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) ja Tilastokeskuksen yhteistyönä. Se on osa TEMin toimialapalvelua.


Palvelun sisältö

Toimiala Online sisältää sekä maksuttoman että maksullisen osion. 

Maksuton osio sisältää

Maksullinen osio sisältää

  • suhdannekuvaajia liikevaihdosta ja henkilöstömääristä
  • työssäkäyntitilaston tietoja työllisistä ja työpaikoista toimialan mukaan
  • työvoimatutkimuksen tietoja työikäisestä väestöstä, työllisistä sekä palkansaajien erilaisista työsuhteista

Tietoja tuotetaan seutukunnittain, maakunnittain sekä ELY-keskuksittain.

Tutustu tarkemmin maksullisen osion taulukoiden sisältöön.

Haluatko tilata käyttöoikeuden?

Voit tilata käyttöoikeuden Toimiala Onlinen maksullisiin taulukoihin Tilastokeskuksesta. Lue lisää hinnastosta ja tilaamisesta.


Tiedontuottajat

Toimiala Onlinen tiedontuottajia ovat Finnvera, Suomen Yrittäjät, Tilastokeskus ja valtiovarainministeriö (VM). Aineistosta löytyvät viimeisimmät tiedontuottajien tarjoamat tilastotiedot.

Lisää yritystietoja yritystietopalvelusta

Toimialoittainen yritystietopalvelu on maksullinen tietokantapalvelu, joka sisältää monipuolisesti yritystoimintaa kuvaavia taulukoita. 

Tilastokeskus, logoTyö- ja elinkeinoministeriö, logo