Taulukko- ja muuttujaluettelo (maksullinen puoli)

Tällä sivulla on listattu Toimiala Onlinen maksullisen osion taulukoiden tiedot. Tietokannassa näitä taulukoita voivat käyttää vain palvelun tilaajat. Tutustu palvelun hinnastoon.

Maksuttomien taulukoiden sisältöön voit tutustua suoraan Toimiala Online -tietokannassa.

Suhdannekuvaajat

1. ELY-keskusalueiden ja maakuntien teollisuuden vientiliikevaihto 2000-

Muuttuja Muuttujan arvot
Vuosi

2000

2001

...

Ajanjakso

Tammikuu

Helmikuu

...

Joulukuu

Q1

Q2

Q3

Q4

1. puolivuosi

2. puolivuosi

Vuosi

Alue

KOKO MAA

ELY-keskukset

Maakunnat

Muuttuja

Liikevaihto

Vientiliikevaihto

Sarja C Teollisuus
Tiedot

Vuosimuutos, %

Alkuperäinen sarja

Kausitasoitettu sarja

Trendisarja

Euroestimaatit

Yrityskertymä

Toimipaikkakertymä

2. ELY-keskusalueiden ja maakuntien päätoimialojen liikevaihdon suhdannetiedot 2000-

Muuttuja Muuttujan arvot
Vuosi

2000

2001

...

Ajanjakso

Tammikuu

Helmikuu

...

Joulukuu

Q1

Q2

Q3

Q4

1. puolivuosi

2. puolivuosi

Vuosi

Alue

KOKO MAA

ELY-keskukset

Maakunnat

Sarja

A-X Kaikki toimialat yhteensä

C Teollisuus

F Rakentaminen

G Tukku- ja vähittäiskauppa

Muut palvelut (H, I, J, L, M, N, R, S)

Tiedot

Vuosimuutos, %

Alkuperäinen sarja

Kausitasoitettu sarja

Trendisarja

Euroestimaatit

Yrityskertymä

Toimipaikkakertymä

3. ELY-keskusalueiden ja maakuntien henkilöstömäärän suhdannetiedot 2000-

Muuttuja Muuttujan arvot
Vuosi

2000

2001

...

Ajanjakso

Tammikuu

Helmikuu

...

Joulukuu

Q1

Q2

Q3

Q4

1. puolivuosi

2. puolivuosi

Vuosi

Alue

KOKO MAA

ELY-keskukset

Maakunnat

Sarja

A-X Kaikki toimialat yhteensä

C Teollisuus

F Rakentaminen

G Tukku- ja vähittäiskauppa

Muut palvelut (H, I, J, L, M, N, R, S)

Tiedot

Vuosimuutos, %

Alkuperäinen sarja

Kausitasoitettu sarja

Trendisarja

Yrityskertymä

Toimipaikkakertymä

4. Seutu- ja maakuntien henkilöstömäärän suhdannetiedot 2000-

Muuttuja Muuttujan arvot
Vuosi

2000

2001

...

Ajanjakso

Tammikuu

Helmikuu

...

Joulukuu

Q1

Q2

Q3

Q4

1. puolivuosi

2. puolivuosi

Vuosi

Alue

KOKO MAA

Maakunnat

Seutukunnat

Sarja

A-X Kaikki toimialat yhteensä

Tiedot

Vuosimuutos, %

Alkuperäinen sarja

Kausitasoitettu sarja

Trendisarja

Yrityskertymä

Toimipaikkakertymä

5. Seutu- ja maakuntien liikevaihdon suhdannetiedot 2000-

Muuttuja Muuttujan arvot
Vuosi

2000

2001

...

Ajanjakso

Tammikuu

Helmikuu

...

Joulukuu

Q1

Q2

Q3

Q4

1. puolivuosi

2. puolivuosi

Vuosi

Alue

KOKO MAA

Maakunnat

Seutukunnat

Sarja

A-X Kaikki toimialat yhteensä

Tiedot

Vuosimuutos, %

Alkuperäinen sarja

Kausitasoitettu sarja

Trendisarja

Yrityskertymä

Toimipaikkakertymä

Työssäkäynti

(Työssäkäyntitilasto on vuositilasto, joka perustuu pääasiassa hallinnollisiin rekistereihin ja tilastollisiin aineistoihin.)

1. Alueella työssäkäyvät (työpaikat) toimialan (TOL2008, 3-nro-taso), maakunnan ja ELY-keskuksen mukaan 2014-

Muuttuja Muuttujan arvo
Vuosi

2014

2015

...

Alue

KOKO MAA

ELY-keskukset

Maakunnat

Toimiala

Yhteensä

A Maatalous, metsätalous ja kalatalous

01 Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin...

011 Yksivuotisten kasvien viljely

012 Monivuotisten kasvien viljely

...

X Toimiala tuntematon

Tiedot Alueella työssäkäyvät

2. Alueella työssäkäyvät (työpaikat) toimialan (TOL2008, 2-nro-taso), seutukunnan, maakunnan ja ELY-keskuksen mukaan 2014-

Muuttuja Muuttujan arvo
Vuosi

2014

2015

...

Alue

KOKO MAA

ELY-keskukset

Maakunnat

Seutukunnat

Toimiala

Yhteensä

A Maatalous, metsätalous ja kalatalous

01 Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin...

02 Metsätalous ja puunkorjuu

03 Kalastus ja vesiviljely

B Kaivostoiminta ja louhinta

...

X Toimiala tuntematon

Tiedot Alueella työssäkäyvät

3. Työlliset toimialan (TOL2008, 3-nro-taso), maakunnan ja ELY-keskuksen mukaan 2014-

Muuttuja Muuttujan arvo
Vuosi

2014

2015

...

Alue

KOKO MAA

ELY-keskukset

Maakunnat

Toimiala

Yhteensä

A Maatalous, metsätalous ja kalatalous

01 Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin...

011 Yksivuotisten kasvien viljely

012 Monivuotisten kasvien viljely

...

X Toimiala tuntematon

Tiedot Työlliset

4. Työlliset toimialan (TOL2008, 2-nro-taso), seutukunnan, maakunnan ja ELY-keskuksen mukaan 2014-

Muuttuja Muuttujan arvo
Vuosi

2014

2015

...

Alue

KOKO MAA

ELY-keskukset

Maakunnat

Seutukunnat

Toimiala

Yhteensä

A Maatalous, metsätalous ja kalatalous

01 Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin...

02 Metsätalous ja puunkorjuu

03 Kalastus ja vesiviljely

B Kaivostoiminta ja louhinta

...

X Toimiala tuntematon

Tiedot Työlliset

Työvoimatutkimus

(Työvoimatutkimuksen tiedonkeruu perustuu Tilastokeskuksen väestötietokannasta satunnaisesti poimittuun otokseen.)

1. Työikäinen väestö työmarkkina-aseman, sukupuolen, iän ja ELY-keskuksen mukaan 2009-

Muuttuja Muuttujan arvo
Vuosi

2009

2010

...

Ajanjakso

I vuosineljännes

II vuosineljännes

III vuosineljännes

IV vuosineljännes

Vuosikeskiarvo

Alue

KOKO MAA

ELY-keskukset

Sukupuoli

Sukupuolet yhteensä

Miehet

Naiset

Ikä

15-74

15-64

15-24

Tiedot

Työikäinen väestö

Työvoima

Työlliset

Työttömät

Työvoimaan kuulumattomat yhteensä

Työvoimaosuus, %

Työllisyysaste, %

Työttömyysaste, %

2. Työikäinen väestö työmarkkina-aseman, sukupuolen, iän ja maakunnan mukaan 2011-

Muuttuja Muuttujan arvo
Vuosi

2011

2012

...

Ajanjakso

I vuosineljännes

II vuosineljännes

III vuosineljännes

IV vuosineljännes

Vuosikeskiarvo

Alue

KOKO MAA

Maakunnat

Sukupuoli

Sukupuolet yhteensä

Miehet

Naiset

Ikä

15-74

15-64

15-24

Tiedot

Työikäinen väestö

Työvoima

Työlliset

Työttömät

Työvoimaan kuulumattomat yhteensä

Työvoimaosuus, %

Työllisyysaste, %

Työttömyysaste, %

3. Työlliset toimialan ja ELY-keskuksen mukaan 2019-

Muuttuja Muuttujan arvo
Vuosi

2019

2020

2021

Ajanjakso

I vuosineljännes

II vuosineljännes

III vuosineljännes

IV vuosineljännes

Vuosikeskiarvo

Alue

KOKO MAA

ELY-keskukset

Toimiala

Toimialat yhteensä

A, B Maatalous, metsätalous, kalatalous; kaivostoiminta

C-E Teollisuus; sähkö-, lämpö-, vesi- ja jätehuolto yms.

F Rakentaminen

G Tukku- ja vähittäiskauppa

H Kuljetus ja varastointi

I Majoitus- ja ravitsemistoiminta

J Informaatio ja viestintä

K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala

M, N Liike-elämän palvelut

O Julkinen hallinto ja maanpuolustus

P Koulutus

Q Terveys- ja sosiaalipalvelut

R-U Taiteet, viihde ja virkistys; muu palvelutoiminta

X Toimiala tuntematon 

Tiedot

Työlliset

4. Työlliset toimialan ja maakunnan mukaan 2019-

Muuttuja Muuttujan arvo
Vuosi

2019

2020

2021

Ajanjakso

I vuosineljännes

II vuosineljännes

III vuosineljännes

IV vuosineljännes

Vuosikeskiarvo

Alue

KOKO MAA

Maakunnat

Toimiala

Toimialat yhteensä

A, B Maatalous, metsätalous, kalatalous; kaivostoiminta

C-E Teollisuus; sähkö-, lämpö-, vesi- ja jätehuolto yms.

F Rakentaminen

G Tukku- ja vähittäiskauppa

H Kuljetus ja varastointi

I Majoitus- ja ravitsemistoiminta

J Informaatio ja viestintä

K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala

M, N Liike-elämän palvelut

O Julkinen hallinto ja maanpuolustus

P Koulutus

Q Terveys- ja sosiaalipalvelut

R-U Taiteet, viihde ja virkistys; muu palvelutoiminta

X Toimiala tuntematon 

Tiedot

Työlliset

5. Palkansaajien erilaiset työsuhteet ELY-keskuksen mukaan 2019-

Muuttuja Muuttujan arvo
Vuosi

2019

2020

2021

Ajanjakso

I vuosineljännes

II vuosineljännes

III vuosineljännes

IV vuosineljännes

Vuosikeskiarvo

Alue

KOKO MAA

ELY-keskukset

Tiedot

Palkansaajat yhteensä

Jatkuva kokoaikatyö

Jatkuva osa-aikatyö

Määräaikainen kokoaikatyö

Määräaikainen osa-aikatyö

6. Palkansaajien erilaiset työsuhteet maakunnan mukaan 2019-

Muuttuja Muuttujan arvo
Vuosi

2019

2020

2021

Ajanjakso

I vuosineljännes

II vuosineljännes

III vuosineljännes

IV vuosineljännes

Vuosikeskiarvo

Alue

KOKO MAA

Maakunnat

Tiedot

Palkansaajat yhteensä

Jatkuva kokoaikatyö

Jatkuva osa-aikatyö

Määräaikainen kokoaikatyö

Määräaikainen osa-aikatyö