Tiedote 4.12.2009

Liikenteen tietopaketti ilmestynyt

Liikennetilastojen kokoomateos Liikennetilastollinen vuosikirja 2009 on ilmestynyt. Tilastokeskuksen julkaisema teos sisältää taulukoita ja kuvioita tie-, rautatie-, vesi-, ilma- ja tietoliikenteestä, kaikkien liikennemuotojen yhteistaulukoita sekä kansainvälistä vertailua. Kirjassa on uusimpien vuositietojen lisäksi pitkiä aikasarjoja sekä aluetietoa. Tiedot ovat peräisin Tilastokeskuksen lisäksi mm. VR-yhtymältä, Tiehallinnolta, Merenkulkulaitokselta, Finavialta ja Itella Oyj:stä. Liikennetilastollinen vuosikirja on suomen- ja englanninkielinen.

Poimintoja kirjan sisällöstä:

  • Vuonna 2008 rekisteröitiin uusia henkilöautoja 139 669 eli 11 prosenttia enemmän kuin vuonna 2007. Näistä dieselkäyttöisiä autoja oli jo puolet. Ensirekisteröityjen dieselkäyttöisten autojen määrä lähes kaksinkertaistui edellisestä vuodesta.
  • Suomessa oli ajoneuvorekisterissä vuoden 2008 lopussa 2,7 miljoonaa henkilöautoa ja 0,2 miljoonaa moottoripyörää.
  • Vuonna 2008 tieliikenteessä kuoli 344 henkilöä, mikä on 36 henkilöä vähemmän kuin vuotta aiemmin.
  • Suomen teistä oli vuonna 2008 sorapäällysteisiä vielä runsas kolmannes.
  • Rautateillä tehtiin vuonna 2008 Suomen ja Venäjän välisessä matkustajaliikenteessä 432 000 matkaa, 8 prosenttia enemmän kuin vuonna 2007.
  • Rautateillä vuonna 2008 kuljetetusta tavaramäärästä lähes 40 prosenttia oli puuta ja puutuotteita.
  • Ulkomaan meriliikenteessä kuljetettiin vuonna 2008 tavaraa 102,4 miljoonaa tonnia. Tästä tuontia oli 58,1 miljoonaa ja vientiä 44,3 miljoonaa tonnia. Tuonti kasvoi 0,4 prosenttia, mutta vienti väheni 0,8 prosenttia edellisvuodesta.
  • Vuonna 2008 Suomesta lähti tilauslennoilla 0,8 miljoonaa ja reittilennoilla 5,3 miljoonaa matkustajaa. Matkustajamäärä lisääntyi tilauslennoilla 20 prosenttia ja reittilennoilla 3 prosenttia edellisvuodesta.
  • Vuodesta 1990 vuoteen 2008 kotimaan lentomatkailu on kallistunut 150 prosenttia, bensiini 121 prosenttia ja kevyt polttoöljy lähes 300 prosenttia, kun kuluttajahinnat nousivat vastaavana aikana vajaat 40 prosenttia.
  • Henkilöautoliikenteen hiilidioksidipäästöt ovat kasvaneet vuodesta 2000 vuoteen 2008 runsaat 14 prosenttia, mutta linja-autoliikenteen päästöt ovat vähentyneet lähes 36 prosenttia.

Lähde: Liikennetilastollinen vuosikirja 2009. Tilastokeskus
Hinta 62 euroa.

Lisätietoja: Taru Tamminen, (09) 1734 2243, Irmeli Segerholm, (09) 1734 3219,
liikenne.matkailu@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala

Tilaukset: Tilastokeskuksen myyntipalvelu (09) 1734 2011, myynti@tilastokeskus.fi.