Tilastotietokannat

Tilastokeskuksen tilastotietokannat tarjoavat monipuolisen valikoiman taulukkomuotoista tilastotietoa eri käyttäjien tarpeisiin.

Maksuttomat tietokannat sisältävät runsaasti keskeistä perustietoa Suomesta ja maailmalta. Maksulliset palvelut tarjoavat puolestaan pidempiä aikasarjoja ja yksityiskohtaisempia tietoja eri aihealueilta. Linkit maksullisten tietokantojen tilausohjeisiin, hinnastoihin, käyttöehtoihin ja sopimuslomakkeisiin löytyvät kunkin tietokannan omalta sivulta.

Tilastokeskuksen tilastotietokannat on toteutettu PX-Web-tekniikalla.
Maksullisia tietokantoja voi käyttää maksutta Tilastokirjastossa.

Palautetta voit lähettää osoitteeseen tietokannat@tilastokeskus.fi.

Maksuttomat
  
StatFin 

Suomea koskevaa keskeistä tilastotietoa: tuhansia taulukoita eri aihepiirien tilastoista. Tiedot päivittyvät jatkuvasti ja tietosisältö laajenee.

 

StatFin-uudistuksen jälkeiset uudet tiedostonimet ja sijainnit sekä koko px-tiedoston latauslinkit löydät Avoimet tietokanta-aineistot –sivulta.

Esittely
Avoin data
Paavo - Postinumeroalueittainen avoin tieto Postinumeroalueittaista tilastotietoa väestöstä, asumisesta, työllisyydestä, koulutuksesta ja tuloista. Esittely
Kuntien avainluvut Keskeiset avainluvut kaikista Suomen kunnista taulukkomuodossa. Katso myös Kuntien avainluvut -palvelua, jossa voit vertailla kuvion avulla kuntia keskenään tai suhteessa koko Suomen lukuihin. Esittely
Kuntien ja kuntayhtymien raportoimat taloustiedot

Tietokannassa on Tilastokeskuksen laskemia kuntien ja kuntayhtymien taloutta kuvaavia tunnuslukuja. Lisäksi tietokannassa on kuntien ja kuntayhtymien raportoimia tietoja tuotoista ja kustannuksista, investoinneista, rahoituksesta sekä varoista ja veloista.

Esittely
Maahanmuuttajat ja kotoutuminen -tietokanta Keskeisimpiä tietoja maahanmuuttajataustaisesta väestöstä ja viime vuosien kansanvälisestä muuttoliikkeestä.  
Tieliikenneonnettomuudet Tietokantataulukoita ja valmiita kuvioita tieliikenneonnettomuuksista. Toteutettu yhteistyössä muiden organisaatioiden kanssa. Katso myös tieliikenneonnettomuudet paikkatietona. Esittely
Ympäristötilinpidon avainluvut Keskeiset ympäristötilinpitoon liittyvät avainluvut. Esittely
Eurostatin avaintaulukot Keskeisiä tietoja EU-jäsenmaista. Tiedot päivittyvät jatkuvasti tuoreimmilla Eurostatin tuottamilla tiedoilla. Esittely
Avoin data
Kansainvälisen tiedon taulukot Kansainvälisten tiedontuottajien keskeiset tilastotiedot PX-Web-tietokannassa. Esittely
 
Maksulliset
  
Aikasarjatietokanta Astika Suhdanne- ja taloustilastoja kuukausi-, neljännesvuosi- ja vuosisarjoina. Kirjaudu sisään
Kaupunki- ja seutuindikaattorit Kaupunkeja ja kaupunkiseutuja kuvaavia aikasarjoja. Kirjaudu sisään
Maaseutuindikaattorit Maaseutualueiden kehitystä kuvaavia tunnuslukuja. Kirjaudu sisään
Tilastokatsaus Keskeisiä talous- ja suhdanneaikasarjoja kuukausi- ja neljännesvuositietoina. Kirjaudu sisään
 
Toimialoittainen yritystietopalvelu Monipuolisesti yritystoimintaa kuvaavia aineistoja. Kirjaudu sisään
     
Rakennettu ympäristö -palvelu Monipuolisesti rakennustuotantoa ja rakennusinvestointeja kuvaavia aineistoja.  
Rakennustuotanto Rakennusluvanvaraiset rakennushankkeet ja rakennusvaiheet Kirjaudu sisään
Rakennusinvestoinnit Rakennusinvestointeja voidaan tarkastella uudisrakentamisen volyymi-indeksin avulla ja siitä johdettujen tarkempien tietojen avulla, jotka ovat saatavilla vuodesta 1995 alkaen. Kirjaudu sisään
 
Sijoittumispalvelu Tietoja tutkinnon suorittaneiden työllistymisestä, jatko-opinnoista ja alueellisesta sijoittumisesta. Palvelu muodostuu viidestä itsenäisestä tietokannasta.  
Peruskoulut ja lukiot Peruskoulun ja lukion päättäneiden jatko-opinnot ja sijoittuminen työelämään. Kirjaudu sisään
Ammatillinen toinen aste Ammatillisen tutkinnon suorittaneiden jatko-opinnot ja sijoittuminen työelämään. Kirjaudu sisään
Ammattikorkeakoulut Ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden jatko-opinnot ja sijoittuminen työelämään. Kirjaudu sisään
Yliopistot Ylioppilastutkinnon suorittaneiden jatko-opinnot ja sijoittuminen työelämään. Kirjaudu sisään
Koulutettu työvoima Tietoja työikäisen väestön koulutus- ja ikärakenteesta sekä työvoiman alueellisesta sijoittumisesta. Kirjaudu sisään
 
Väestötilastopalvelu Tarkat väestötilastotiedot eri aluejaoilla koko maasta. Palvelu muodostuu kahdeksasta itsenäisestä tietokannasta.  
Asunnot, rakennukset ja kesämökit Alueittaista tietoa asunnoista mm. talotyypin, hallintaperusteen ja pinta-alan mukaan; rakennuksista mm. käyttötarkoituksen, rakennusvuoden ja lämmitystavan mukaan sekä kesämökeistä sijaintikunnan, omistajan kotikunnan ja rakennusvuoden mukaan. Kirjaudu sisään
Elinkeinorakenne ja työssäkäynti Alueittaista tietoa elinkeinorakenteesta, alueella asuvista työllisistä ja työttömistä, alueen työpaikoista toimialoittain sekä pendelöinnistä. Kirjaudu sisään
     
     
Muuttaneiden taustatiedot Maassamuutto ja siirtolaisuus muuttajien pääasiallisen toiminnan, toimialan, tulojen, koulutusasteen ja iän mukaan. Kirjaudu sisään
Muuttoliike ja väestönmuutokset Kuntien välinen muuttoliike sekä maahan- ja maastamuutto. Lisäksi taulukoita syntyneistä ja kuolleista sekä avioliitoista ja avioeroista kunnittain. Kirjaudu sisään
Perheet ja asuntokunnat Asuntokunnat ja asuntoväestö mm. siviilisäädyn ja iän mukaan sekä perheet lasten iän ja perhetyypin mukaan. Lisäksi tietoa asuinoloista iän, sukupuolen, huoneistotyypin ja varustetason mukaan. Kirjaudu sisään
Väestölaskenta 2000 Laaja tilastopaketti vuoden 2000 väestölaskennasta.

SULJETAAN 25.9.2017

Kirjaudu sisään
Väestönmuutosten kuukausitiedot Kuukausittain tuoreimmat väestönmuutosten ennakkotiedot, ml. ennakkoväkiluku. Kirjaudu sisään
Väestörakenne Väestö alueittain iän ja sukupuolen sekä kansalaisuuden ja kielen mukaan. Kirjaudu sisään

 

Päivitetty 17.10.2017