Tervetuloa kokeellisten tilastojen pariin!

Kokeelliset tilastot kuvaavat uusia ilmiöitä tai perustuvat uudenlaiseen dataan. Usein kokeellisten tilastojen laskentamenetelmät ja tietosisältö ovat vielä kehitysvaiheessa. Kokeellisten tilastojen avulla testataan uutuuksien tuotantomahdollisuuksia ja samalla mahdollistetaan käyttäjäpalautteen saaminen.

Jokaisesta kokeellisesta tilastosta kerrotaan sen tuottamistapa ja aineistolähteet. Kaikki kokeelliset tilastot myös merkitään [kokeellinen]-logolla.

Palautteesi kokeellisista tilastoista on meille tärkeä! Voit antaa palautetta tilastotiedon hyödyllisyydestä ja käytettävyydestä osoitteeseen palaute@stat.fi tai osallistua kokeellisista tilastoista käytävään keskusteluun keskustelupalstalla. Kaikki toiveet, kehittämisideat ja parannusehdotukset ovat erittäin tervetulleita.

Kokeelliset tilastot

Pikaestimaatit

Globaalit arvoketjut ja toimintojen ulkoistaminen